Effect van nieuwe grondstoffen/additieven op gezondheid van de landbouwhuisdieren

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Hoe kunnen we bij landbouwhuisdieren de algemene gezondheid en fysiologie gunstig beïnvloeden via voeding? Bij het formuleren van rantsoenen voor landbouwhuisdieren wordt in de eerste plaats gekeken naar de nutritionele voedingsbehoeften van het dier en de optimale benutting van de nutriënten. Naast het bekomen van een snelle groei en optimale voederconversie, is het echter ook belangrijk rantsoenen aan te rijken om de gezondheidsstatus van de dieren te verbeteren en/of het risico op het ontstaan van ziekten bij de mens te reduceren. Het doel van dit onderzoek is de werking en de effecten van functionele dierenvoedingssupplementen te doorgronden en te evalueren. Het doel is ook om de resultaten van dit onderzoek om te zetten in concrete voederaanbevelingen naar gezondheid toe.

  Onderzoeksaanpak
  Bij de verschillende diersoorten voeren we specifieke empirische voederproeven uit met alternatieve grondstoffen en nutriënten. We registreren telkens nauwkeurig welke impact de aangepaste functionele veevoeding heeft op de fysiologie en de gezondheid van de dieren. We trekken conclusies aangaande de werkzaamheid en het effect van de additieven en formuleren adviezen inzake gezondheidsstrategieën in de dagelijkse voederrantsoenen.  

  Relevantie/Valorisatie
  Met dit onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan de sector vnl. door een beter productimago en een toegevoegde gezondheidswaarde voor dier en of mens met aldus een rechtstreekse impact op de volksgezondheid.
  AcroniemDIERFUNC
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1131/08/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.