Effect van Se-bemesting op totale concentraties en speciatie van Se in voeder- en voedingsgewassen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Hoe kunnen we de seleniuminhoud en de vorm waaronder selenium voorkomt in groenten verbeteren? Wat is het effect van het type meststof, de bodemeigenschappen en de rassen of hybriden op de opname van selenium door prei? Waar komt de selenium in de preiplant terecht, en wat is de relatie met andere nutriënten en sporenelementen?. Het project draagt bij tot het aanrijken van bioactieve Se-componenten in voedingsgewassen die in Vlaanderen geteeld worden. Selenium (Se) is bevorderlijk voor de menselijke gezondheid.

  Onderzoeksaanpak
  We bekijken de factoren die de opname van Se door prei beïnvloeden en het effect van Se-toediening op de groei en kwaliteit van prei, inclusief het gehalte aan bioactieve Se-componenten in labo-, serre- en veldexperimenten. De onderzochte factoren zijn: verdeling binnen de preiplant, effect van bodemeigenschappen en het type Se-meststof op de opname, en de verschillen tussen preirassen en -hybriden. Op 28 praktijkpercelen in Vlaanderen wordt de Se-opname in prei gemeten, al dan niet na bijkomende Se-bemesting. We vergelijken in 2 opeenvolgende groeiseizoenen de Se-opname bij 27 verschillende rassen of hybriden.

  Relevantie/Valorisatie
  Naast de productiewijze (effecten voor milieu) wordt ook de productkwaliteit (inclusief de gezondheidsbevorderende eigenschappen) van voedingsgewassen steeds belangrijker. Selenium (Se) is van fundamenteel belang voor de menselijke gezondheid. Verschillende ongunstige effecten werden vroeger reeds toegeschreven aan Se-tekorten in het menselijk lichaam en een verhoogde opname leek deze effecten tegen te gaan.
  AcroniemFWO_SE
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/0831/12/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.