Effect van verschillende beheersmaatregelen voor koolstofopslag onder grasland

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Welke beheerspraktijken voor grasland zijn de beste om het hoogste koolstofopslagpotentieel te bereiken? Het aanleggen of behouden van grasland wordt beschouwd als een goede methode om koolstof in de bodem op te slaan en zo de klimaatverandering tegen te gaan. De focus ligt meer bepaald op graslandtype en graslandbeheer en de relatie tot de opslag van koolstof in de bodem.

  Onderzoeksaanpak
  In 2001 is ILVO met een veldproef gestart in het kader van een doctoraatsonderzoek gefinancierd door het DWTC-project ‘Koolstofopslag potentieel in verschillende Belgische terrestrische ecosystemen: kwantificatie en strategische exploratie’.  Wij onderzoeken volgende factoren: graslandtype (landbouwkundig vs wegbermen), stikstofbemestingsniveau (kunstmest), maaifrequentie en het ofwel verwijderen ofwel laten liggen van het hooi. Na 10 jaar, in 2011, wordt de bodem onder de veldproef uitgebreid bemonsterd: de opslag van koolstof wordt gemeten. Er wordt vastgesteld hoe stabiel die koolstof is.

  Relevantie/Valorisatie
  De resultaten van dit onderzoek leiden tot adviezen voor de sector inzake beheerspraktijken voor grasland en grasbermen, en hun potentieel naar koolstofopslag in de bodem. Aangepast beheer kan op de lange termijn de effecten op de klimaatswijziging helpen afremmen.
  AcroniemGRASC
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/04/0131/12/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.