Effecten van de intensivering van het beheer van koffiebossen op de oogst, de oogstkwaliteit en de genetische bronnen van Arabicakoffie (Coffea arabica L.)

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Ethiopië is een belangrijk land qua koffieproductie, met name van de Arabicakoffie. Dit project focust op de effecten van het intensiever beheer van de Ethiopische koffiebossen. Wat is de invloed van de intensivering van bosbeheer op de ecosysteemdiensten van de hooglandbossen, op de genetische integriteit en diversiteit van koffiepopulaties en op de koffiekwaliteit?

Onderzoeksaanpak
Onderzoek wordt uitgevoerd langsheen een gradiënt van intensivering. De samenstelling van de planten- en insectengemeenschap wordt vergeleken tussen bossen en gerelateerd aan de bodemeigenschappen en de biochemische samenstelling van koffiebessen. Daarnaast wordt de genetische inmenging van gecultiveerde koffie op de wilde genenpoel van Arabica koffie onderzocht met behulp van Next Generation Sequencing (NGS) methodes. Dit onderzoek wordt in samenwerking met Ethiopische onderzoekers uitgevoerd.

Relevantie/Valorisatie
De druk op de koffiebossen in Ethiopië is de laatste decennia sterk toegenomen door een verhoogde intensivering. Dit project zal de gevolgen van deze intensivering op de diversiteit aan planten en aan bestuivers in koffiebossen bestuderen en de invloed ervan op  de Arabica koffie productie. Daarnaast wordt de genetische integriteit van C. arabica populaties onderzocht. De uitkomst van dit project zal bijdragen tot het opstellen van maatregelen voor de conservatie van de Ethiopische koffiebossen en de wilde genenpoel van Arabica koffie.
AcroniemFWO-KOFFIE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/21

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.