Effectiviteit van meet-en leerinstrumenten in duurzaamheidstrajecten op bedrijfs- en ketenniveau

 • Marchand, Fleur (Projectbegeleider)
 • Coteur, Ine (Voormalig doctoraatsstudent)
 • Lauwers, Ludwig (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Welke meet- en leerinstrumenten moet je inzetten als je verduurzaming op bedrijfs- en ketenniveau in kaart wil brengen? Hoe scoren deze leer- en meetinstrumenten qua effectiviteit, toepasbaarheid en het aanzetten tot leren? Dit onderzoek peilt naar de methodologie van trajecten die leiden tot meer duurzaamheid in de primaire sector. Er bestaat al een waaier aan  quick- en full scans, bedrijfsscans en scans op ketenniveau. De linken en verschillen tussen deze scans worden onderzocht en geëvalueerd.

  Onderzoeksaanpak
  We werken aan de hand van twee concrete vraaggestuurde cases, op bedrijfs- en op ketenniveau. Via de methodiek van action research inventariseren en ontwikkelen we meetinstrumenten. We verzamelen data via drie bronnen: 1. een diepgaande literatuurstudie; 2. Kwalitatieve data uit interviews; 3. kwantitatieve data via enquêtes en via de eigen implementatie van de instrumenten. Vooral de vergelijking en het verhelderen van relaties tussen scans op bedrijfsniveau en op ketenniveau krijgt in de conclusiefase veel aandacht.

  Relevantie/Valorisatie
  Verduurzaming in de landbouw staat hoog op de maatschappelijke agenda, met name de maatschappelijke en ecologische uitdaging vanuit o.m. de klimaatsverandering, de toename en vergrijzing van de bevolking en de schaarste van natuurlijke hulpbronnen. Zowel in de primaire sector als in de keten klinkt de vraag naar werkbare en efficiënte leer- en meetinstrumenten om het verduurzamingsproces te begeleiden, te stimuleren en tussentijds te monitoren met relevante metingen. In de wetenschappelijke wereld vigeren (te) veel methodieken en modellen, elk met een of meer doelen en functies. De keuze voor een bepaald instrument tijdens een verbeteringstraject is vaak erg moeilijk. In dit onderzoek wordt de sleutel gezocht tot het doeltreffend inzetten van (de beste keuze uit de) leer- en meetinstrumenten.
  AcroniemPHDINE
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/05/1331/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.