Efficiënt gebruik van kengetallen bij melkvee voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Een melkveehouder beschikt via verschillende kanalen (melkcontrole, managementsprogramma, boekhoudingsprogramma) over interessante kengetallen van zijn bedrijf, vb over melkproductie, uiergezondheid, vruchtbaarheid en bedrijfseconomie. De doelstelling van dit onderzoeksproject is om geïntegreerde (reken)tools aan te reiken om deze kengetallen sneller en eenvoudiger te verwerken en te interpreteren. Het doel is ook om uit de cijfers de meest logische en werkbare actieplannen te kunnen distilleren, om de bedrijfsprestaties te verbeteren.

  Onderzoeksaanpak
  We verzamelen eerst de kengetallen van 50 Vlaamse voorbeeldbedrijven. We interpreteren deze getallen door de prestaties van de voorbeeldbedrijven onderling te vergelijken. We zoeken de onderlinge verbanden tussen de kengetallen. Vanuit de specifieke expertise van elk van de onderzoekspartners verfijnen we de interpretatie van de kengetallen. In deel twee stellen we voor 20 van de 50 voorbeeldbedrijven actieplannen op om de resultaten van de slechtst scorende kengetallen op te krikken. In deel drie ontwikkelen we een gebruiksvriendelijke online rekentool die de veehouder in staat stelt om zijn eigen kengetallen te interpreteren en te koppelen aan een gepaste actie. Deze tool blijft na afloop van het project beschikbaar via een website.

  Relevantie/Valorisatie
  Om het bedrijfseconomisch resultaat te maximaliseren is het belangrijk dat de melkveehouder zijn eigen prestaties correct kan inschatten en interpreteren. Minstens even belangrijk is dat hij/zij in staat wordt gesteld om zijn verbeterpunten te detecteren en aan te pakken, via de ontwikkelde online tool. Via de diepgaande studie van de voorbeeldbedrijven (hun kengetallen, de efficiëntie van hun verbeteringstrajecten…) verkrijgt de sector inzicht in de samenhang (interactie) tussen kengetallen, verbeteringstrajecten en het bedrijfseconomisch resultaat.  De melkveesector wordt via artikels in landbouwtijdschriften en demo- en infodagen op de hoogte gebracht van de resultaten.

  Financiering
  Vlaamse Overheid - L&V ADLO

  Externe partner(s)
  Boerenbond
  Hooibeekhoeve - proefbedrijf voor veehouderij
  Inagro
  Wim Govaerts & Co CVBA
  AcroniemMELKKEN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/1131/08/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.