Enerpedia

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Het Enerpedia-consortium van onderzoeksinstellingen (waaronder ILVO), praktijkcentra en beroepsorganisaties heeft als doel om maximaal te sensibiliseren rond duurzame energietoepassingen en om de landbouw- en (glas)tuinbouwsector concreet te begeleiden in het transitieproces. Het consortium put uit de kennis en ervaring van lopende of afgeronde onderzoeksprojecten. Er is een gezamenlijke strategie en een gemeenschappelijk communicatiekanaal voor de doelgroep. ILVO, als partner binnen het consortium, verzorgt het luik rond energiezuinige ventilatie en energetische valorisatie van biomassa. Het project Enerpedia 2.0 kadert binnen het Vlaams Klimaatfonds en is één van drie complementaire koepelinitiatieven in Vlaanderen rond het thema ‘Energie in de land- en tuinbouw’.

  Onderzoeksaanpak
  De thema’s welke door het onderzoeksconsortium aan de sector worden aangereikt zijn ondermeer pocketvergisting, kleine windturbines, zonneboilers, energiezuinige bewaring en koeling, en warmtepompen, kortom zeer diverse duurzame energietoepassingen. De focus wordt gelegd op 1) sensibiliseren en vorming van de sector via digitale communicatie, workshops, demo’s, een OpenEnergiedag en vertegenwoordiging op beurzen, 2) netwerking tussen de diverse onderzoeksactoren, 3) doormeting van innovatieve technieken, en 4) individuele en/of groepsbegeleiding van land- en tuinbouwers. Om de effectieve impact van het project te meten, wordt via een monitoringstool de verwachte klimaat-/energiewinst van de verschillende acties van Enerpedia 2.0 geschat.

  Relevantie/Valorisatie
  Door innovatieve en duurzame energietechnieken vlotter ingang te doen vinden in de verschillende deelsectoren van de land- en tuinbouw verwachten we een aanzienlijke energiebesparing, hernieuwbare energieproductie en tenslotte ook een reductie van de CO2-, N2O- en/of CH4-uitstoot. Dit heeft wellicht belangrijke consequenties voor de energie- en klimaatprestatie van de sector.


   
  AcroniemENERPEDIA
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/06/141/06/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.