ENERPEDIA 2.0

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Het project Enerpedia 2.0 kadert binnen het Vlaams Klimaatfonds en is één van drie complementaire koepelinitiatieven in Vlaanderen rond het thema ‘Energie in de land- en tuinbouw’. Vanuit een consortium van praktijkcentra, beroepsorganisaties en onderzoeksinstellingen wordt gestreefd naar een maximale sensibilisering en begeleiding van de landbouw- en (glas)tuinbouwsector rond duurzame energietoepassingen. Het consortium put uit de kennis en ervaring opgedaan in de lopende of afgeronde projecten en spreekt haar doelgroep aan via een gezamenlijke strategie en een gemeenschappelijk communicatiekanaal. ILVO verzorgt het luik rond energiezuinige ventilatie en energetische valorisatie van biomassa.

  Onderzoeksaanpak
  Het consortium organiseert professioneel opgezette acties om duurzame energietoepassingen in de sector ingang te doen vinden, zoals onder meer pocketvergisting, kleine windturbines, zonneboilers, energiezuinige bewaring en koeling, en warmtepompen. De acties omvatten 1) sensibiliseren en vorming van de sector via digitale communicatie, workshops, demo’s, een OpenEnergiedag en vertegenwoordiging op beurzen, 2) netwerking tussen de diverse onderzoeksactoren, 3) doormeting van innovatieve technieken, en 4) individuele en/of groepsbegeleiding van land- en tuinbouwers. Om de effectieve impact van het project te meten wordt de verwachte klimaat-/energiewinst van de verschillende acties van Enerpedia 2.0 geschat via een monitoringstool.

  Relevantie/Valorisatie
  Het project is inmiddels positief geëvalueerd qua impact: De partners van Enerpedia 2.0 hebben ervoor gezorgd dat innovatieve en duurzame energietechnieken vlotter ingang hebben gevonden in de verschillende deelsectoren van de land- en tuinbouw. Op die manier heeft het project bijgedragen tot de doelstellingen inzake energiebesparing, hernieuwbare energieproductie en de reductie van broeikasgassen. Er zijn aanzienlijke verbeteringen van de energie- en klimaatprestatie van de sector gerealiseerd.
  AcroniemENERPEDIA2.0
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/06/1431/05/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.