ERA-Net Cofund: sustainable food production and consumption

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

In het ERA-Net Cofund SUSFOOD2 engageren 29 partners, waaronder ILVO, zich om een gemeenschappelijke Strategische Onderzoeksagenda (SRA) omtrent duurzame voedingsproductie en -consumptie te definiëren, te ontwikkelen en te implementeren. Via open transnationale oproepen voor onderzoek en netwerking worden collectieve onderzoeksvragen en hiaten aangepakt.


Onderzoeksaanpak

ILVO coördineert het netwerk en de communicatie naar de stakeholders over de problematiek, de doelstellingen en de resultaten uit de onderzoeksprojecten. Belangrijke verantwoordelijkheden zijn het opstellen van de communicatiestrategie, de bepaling van alle communicatiekanalen en-materiaal, het social media management, en het inrichten van internationale conferenties. Verder zal ook ondersteuning geboden worden in het bepalen van de impact van de netwerking en de onderzoeksresultaten op het realiseren van een meer duurzame voedingsproductie en -consumptie en zal er intensief meegewerkt worden aan het uitbreiden van het netwerk op nationale/internationale schaal.


Relevantie/Valorisatie

In 10 jaar SUSFOOD (FP7 en H2020 ERA-Net netwerkprojecten) zijn er vijf onderzoekscalls georganiseerd voor transnationaal onderzoek in duurzame voedingsproductie- en consumptie. Eén call is gebeurd gezamelijk met het ERA-Net Core-Organic en één heeft samengewerkt met het ERA-Net FOSC. In totaal zijn er 44 projecten (waarbij 4 met ILVO als partner) gefinancierd, waarbij 275 onderzoekers uit 24 landen zijn betrokken. Het gaat om een totale onderzoeksinvestering van 46 miljoen euro. Er zijn daarbij acht vermarktbare producten of diensten ontwikkeld. Elf nieuwsbrieven en een policy brief met aanbevelingen uit resultaten van de co-funded call zijn gepubliceerd. Het netwerk heeft zich ook onderscheiden in de organisatie van talloze activiteiten voor networking, kennisoverdracht, capacity building, disseminatie en exploitatie. SUSFOOD is betrokken in HE vervolginitiatieven als partner in het GREEN ERA-Hub netwerkproject en in de CSA FOOD Paths ter voorbereiding van het Partnerschap Food Systems. 


Financiering
EU Horizon2020
AcroniemSUSFOOD2
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1730/06/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.