ERA-Net Cofund: sustainable food production and consumption

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

In het ERA-Net Cofund SUSFOOD2 engageren 29 partners, waaronder ILVO, zich om een gemeenschappelijke Strategische Onderzoeksagenda (SRA) omtrent duurzame voedingsproductie en -consumptie te definiëren, te ontwikkelen en te implementeren. Via open transnationale oproepen voor onderzoek en netwerking worden collectieve onderzoeksvragen en hiaten aangepakt.


Onderzoeksaanpak

ILVO coördineert het netwerk en de communicatie naar de stakeholders over de problematiek, de doelstellingen en de resultaten uit de onderzoeksprojecten. Belangrijke verantwoordelijkheden zijn het opstellen van de communicatiestrategie, de bepaling van alle communicatiekanalen en-materiaal, het social media management, en het inrichten van internationale conferenties. Verder zal ook ondersteuning geboden worden in het bepalen van de impact van de netwerking en de onderzoeksresultaten op het realiseren van een meer duurzame voedingsproductie en -consumptie en zal er intensief meegewerkt worden aan het uitbreiden van het netwerk op nationale/internationale schaal.


Relevantie/Valorisatie

Dit netwerk draagt bij aan een stroomlijning van internationaal onderzoek om tot een meer duurzame voedingsketen te komen door enerzijds het samenbrengen van financierende instellingen en anderzijds door een intensifiëring van de doorstroom van de resultaten vanuit de eigen onderzoeksprojecten. Een internationale aanpak zorgt voor een efficiënter gebruik van middelen en een valorisatie op grotere schaal.


Financiering
EU Horizon2020
AcroniemSUSFOOD2
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1730/06/22