ERA-NET on sustainable food production and consumption

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Het doel van de SUSFOOD ERA-NET is het versterken van de wetenschappelijke samenwerking tussen EU-lidstaten en geassocieerde landen om de bijdrage te maximaliseren van het onderzoek in de ontwikkeling van meer duurzame voedselsystemen. SUSFOOD omvat de gehele voedselketen met voornaamste focus de duurzaamheid van de voedselketen buiten de boerderij en het heeft betrekking op processing, verpakking, vervoer, verkoop, voedseldiensten, opslag en consumentenactiviteiten. SUSFOOD bevordert een multidisciplinaire aanpak van biologie tot levensmiddelen engineering en sociale wetenschappen. De sociaal-economische doelstellingen zijn: verhogen van duurzaamheid bij voedselproductie door bvb.  afvalreductie en beperken van milieuschade, verbeteren van de levenskwaliteit, motiveren van de consument om meer duurzame keuzes te maken en verbetering van concurrentievermogen en economische groei in de Europese voedingsmiddelenindustrie met speciale aandacht voor de KMO’s.


   

  Onderzoeksaanpak
  Het consortium heeft een efficiënt kader ontwikkeld met concrete maatregelen en een 3-punten strategie: 1. Een overzicht van het lopende onderzoek zal worden bekomen dmv van een open webbased archief, een Meta Knowledge Base, gecoördineerd door ILVO-T&V. Analyse van het huidige onderzoek zal toelaten om synergieën, lacunes en overlappingen in het Europees onderzoek te ontdekken en zullen de basis vormen voor de formulering van toekomstige onderzoeksbehoeften. 2. Op basis van geïdentificeerde middellange tot lange termijn behoeften, zal een strategische onderzoeksagenda  de belangrijkste onderzoeksprioriteiten beschrijven, en zal een gezamenlijke agenda voor Europees voedingsonderzoek opgesteld worden . Dit zal de start zal betekenen voor de transnationale calls. Twee transnationale calls voor onderzoeksvoorstellen zullen uitgeschreven worden (febr. 2013 en jan. 2014) terwijl de opportuniteit van de gezamenlijke activiteiten in sommige gebieden relevant voor het project, zullen gedemonstreerd worden.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Het SUSFOOD consortium verzamelt onderzoekprogrammabeheerders en managers op nationaal en regionaal niveau. Hun impact zal worden vergroot interactie  met andere onderzoeksstakeholders, met inbegrip van de academische wereld, technologie-overdracht organismen, enz. SUSFOOD zal programmacoördinatie en gezamenlijke activiteiten stimuleren en ondersteunen en dus helpen bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke kennisdatabank nuttig voor een coherent beleid. Een doeltreffende strategie voor de disseminatie van resultaten en de stakeholder interacties wordt uitgevoerd . Dit omvat een volledige en efficiënte op maat gesneden informatie-uitwisseling door middel van website, intranet platform, folders, flyers, posters, nieuwsbrieven, workshops, meetings, conferenties, publicaties, enz. De relevante Europese wetenschappelijke gemeenschap wordt aangemoedigd om actief deel te nemen en het project zal wijd verspreid bekend gemaakt worden bij de stakeholders en het grote publiek.


   
  AcroniemSUSFOOD
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/12/1130/11/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.