European Marine Observation and data Network: Lot Biology

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
De Europese commissie onderneemt stappen voor het opzetten en uitbouwen van een Europees marien observatie en data netwerk. Dit moet de toegang tot kwaliteitsvolle mariene data verbeteren voor onderzoekers, overheden en private ondernemingen. Dit gebeurt zowel voor hydrodynamische, geologische, chemische en biologische data. Deze gegevens zijn dikwijls gekenmerkt door hun beperkte omvang in ruimte en tijd. Daarenboven zijn ze vaak versnipperd in kleine datasets voor bepaalde soortengroepen of habitats, die dan ook nog eens bij verschillende organisaties zitten. Daarom is het nodig deze individuele datasets samen te voegen en zo te verwerken in uitwisselbare data producten.

Onderzoeksaanpak
In functie hiervan zal de Biologische milieumonitoringsgroep een deel van hun verzamelde ecologische gegevens over het Belgische Deel van de Noordzee (BPNS) beschikbaar maken in de EMODNET, biologie portal. Door de jarenlange monitoring (1978- lopend) van zowel het benthos, epibenthos, demersale visfauna en zoöplankton op verschillende plaatsen in het BPNS zijn er heel wat biodiversiteitsdata uit deze regio voorhanden.  Deze zullen in de toekomst, via onze medewerking aan dit project, stelselmatig beschikbaar gemaakt worden voor iedereen en voor het genereren van data producten. Het uitbouwen van deze data portal wordt gecoördineerd door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Relevantie/Valorisatie
Mariene biodiversiteit data zijn essentieel voor de bepaling en studie van de gezondheid van het ecosysteem in maritieme gebieden (vb Noordzee, Baltische zee).  Door de versnippering van de verzamelde mariene data (per instituut, land, …) is het zeer moeilijk om evaluaties te maken op grotere schaal. Daarom is een overkoepelende data portal met biologische data een meerwaarde voor het beleid. Daarnaast is dit ook nuttig in functie van de Europese milieurichtlijnen, die trachten om de gezondheidstoestand van alle ecosystemen en voor volledige maritieme gebieden te evalueren.
AcroniemEMODNET
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1331/08/16

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.