Evaluatie van management strategieën die het slachtgewicht van vleeskuikens beïnvloeden

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Wat is het ideaal slachtgewicht bij vleeskippen (vanuit het perspectief van de pluimveehouder en van het slachthuis en de markt)? En via welke gerichte systeemkeuzes, zoals het eventueel gescheiden afmesten van hennen en haantjes, kan het slachtgewicht geoptimaliseerd worden? Deze onderzoeksvragen in het project ‘kuikgroei’ mikken in een breder kader op een hogere economische duurzaamheid – een stabiele meeropbrengst door de input-output relatie juister af te stellen - en een verbeterd dierenwelzijn. Gedurende de voorbije 30 jaar is de groeisnelheid van vleeskuikens verdubbeld, door een doorgedreven selectie op groei en voederconversie en door de verbeterde kennis van nutriënteisen. Maar, als vleeskippen (klassiek) op 6 weken worden geslacht, is dat niet de meest strategische keuze omdat bv. hennen en hanen een ander groeitraject volgen. Pluimveehouders blijven geneigd om zoveel mogelijk gewicht aan vleeskuikens (kg)/m² te krijgen, aangezien ze betaald worden per kg levend gewicht. Het doel van dit onderzoek  is aan de hand van economische (optimum) berekeningen en vergelijkende afmestexperimenten te komen tot slimmere systeemkeuzes.

Onderzoeksaanpak
De landbouweconomen en de dier-onderzoekers van ILVO detecteren samen welke de belangrijkste factoren zijn die een grote impact hebben op de keuze van bedrijfsvoering. Een optimalisatie van dergelijke factor(en), en tests met alternatieve aanpak moet resulteren in een verhoogde output. Eén van de hypothesen die empirisch wordt getest en economisch wordt doorgerekend is het al dan niet gescheiden afmesten van hanen en  hennen, na het –dure- sexen van de ééndagskuikens. De hennen vertonen op het einde van de mestcyclus een slechte voederconversie. We ontwikkelen economische modellen rond deze problematiek en registreren de effecten op dier en omgeving.  

Relevantie/Valorisatie
De pluimveehouders krijgen via de resultaten van dit onderzoek een kader dat kan helpen bij eventuele nieuwe maar bewezen betere systeemkeuzes. Ze hebben zicht op de impact van elke alternatieve aanpak qua socio-economische, ecologische en welzijnsaspecten van het bedrijf.  

Financiering
ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek
AcroniemKUIKGROEI
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/07/13 → …