Evaluatie van nieuwe technologieën in functie van een economische en milieukundige win-win-situatie in de sector van de dierlijke productie

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  In het project Pigs2win bouwen de onderzoekers een handige rekentool voor de Vlaamse varkenssector die het bruto saldo en onderliggende kengetallen van gesloten varkensbedrijven blootlegt en verklaart. Pigs2win laat toe om kengetallen van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken en om het economisch effect van gewijzigde technische kengetallen en prijzen te simuleren. Hierdoor krijgen individuele varkensbedrijven een middel om hun eigen prestaties te beoordelen en om geschikte verbeterpaden te identificeren.

  Onderzoeksaanpak
  Zowel voor de ontwikkeling als voor het praktisch gebruik binnen de sector maken de onderzoekers van Pigs2win gebruik van participatie. Dit wil zeggen dat diverse stakeholders (o.a. adviseurs, beleidsmakers, varkenshouders) actief worden betrokken bij de ontwikkelingsstappen. Op die manier wordt de Pigs2win tool reeds tijdens de opbouwfase permanent geëvalueerd en bijgestuurd. Dit garandeert bruikbaarheid van het instrument in de praktijk. De eindversie wordt ontsloten via een online toepassing.

  Relevantie/Valorisatie
  De varkenssector kampt met competitiviteitsproblemen. Het praktische rekenmodel Pigs2win vormt een praktische hulp om die competitiviteit te verbeteren. De Pigs2win tool en de bijbehorende handleiding worden ter beschikking gesteld via de website www.remiweb.be. Gebruikers registreren zich eenmalig op de website en kunnen daarna de tool downloaden.

  Financiering
  Boerenbond
  IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

  Externe partner(s)
  Boerenbond
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  AcroniemPIGSWIN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/08/0531/12/11

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig