Exergiebalansen en economische evaluatie van plantaardige productiesystemen met een valorisatie in de bioeconomie

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  De noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de eindigheid van fossiele grondstoffen zorgen ervoor dat we steeds meer evolueren naar een bio-gebaseerde economie. Hierbij kan biomassa van plantaardige oorsprong ingezet worden voor de productie van voedsel, materialen en energie. De beschikbare landbouwgrond is echter niet onbeperkt en daarom moet deze biomassa enerzijds zo efficiënt mogelijk worden geproduceerd en anderzijds zo efficiënt mogelijk worden ingezet. In dit onderzoeksproject gaan we na hoe efficiënt de huidige plantaardige productiesystemen in Vlaanderen zijn qua energie- en grondstoffen, en hoe deze mogelijk kunnen geoptimaliseerd worden. Dit onderzoek sluit aan bij het doctoraatsonderzoek van Anouk Mertens (in relatie tot valorisatietrajecten van gewassen).

  Onderzoeksaanpak
  Om de duurzaamheid van plantaardige productiesystemen in zijn geheel te evalueren weegt dit onderzoek zowel de energie- en grondstoffenefficiëntie, de economische efficiëntie als de milieu-impact van de bestudeerde systemen af. Dat gebeurt ondermeer via een exergetische levenscyclusanalyse (ELCA). Deze grondstoffengedreven levenscyclusanalyse brengt alle input- en outputstromen van een proces in kaart. Deze worden allemaal uitgedrukt in de gemeenschappelijke eenheid 'Exergie'. Deze methodologie wordt ook gebruikt in het onderzoeksproject van Sophie Huysveld. De teelt van korrelmaïs wordt als eerste case uitgewerkt. Later worden ook andere teelten geëvalueerd waaronder miscanthus en suikerbiet. Ook de verschillen in efficiëntie tussen rotatiesystemen en monoculturen worden afgewogen. Bij de beoordeling van verschillende alternatieven is er steeds aandacht voor het behoud van bodemfunctionaliteit. Doordat alle inputs en outputs in dezelfde eenheid worden uitgedrukt is het ook mogelijk om de grootste verliesposten te identificeren en mogelijke verbeteringen voor te stellen en te evalueren. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met de vakgroep 'EnVOC' van professor Jo Dewulf (Ugent).

  Relevantie/Valorisatie
  De resultaten van dit kennisopbouwend onderzoek kunnen verder onderzoek naar duurzame productie binnen en buiten ILVO sturen. Via deze beoordelingssysteemen kan ook de gehele Vlaamse landbouwsector begeleid worden in de evolutie naar meer duurzaamheid.
  AcroniemELCAPP
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/08/1331/07/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.