EXPLORATIE VAN ALTERNATIEVE GRONDSTOFFEN VOOR TOEPASSING IN DE VOEDINGSSECTOR

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

De voedingswereld is geneigd om steeds diversere plantaardige ingrediënten en grondstoffen te gebruiken, wegens de smaak, voedingswaarde, functionaliteit, en omwille van het lifestyle-, duurzaamheids- of gezondheidsimago. De telers, ingrediëntenproducenten en -verwerkers die op deze trend (en soms kleine nichemarkt) willen inspelen hebben nood aan overzichtelijke, wetenschappelijk gecontroleerde, technische informatie. CROPEXPLORE mikt daarom op een database met reeds beschikbare én nieuwe informatie over zeker 150 bekende en minder bekende gewassen/grondstoffen. Van elk gewas en ervan afgeleide grondstof komen er technische fiches, met onder meer de nutritionele samenstelling (macro- en microniveau), agro-economische eigenschappen (teelteigenschappen, ecologische eigenschappen, beschikbaarheid), functionele eigenschappen (smaak, gedrag in water, enzymatische activiteit) en toepassingsmogelijkheden.


Onderzoeksaanpak

We zoeken betrouwbare technische informatie bijeen, structureren deze tot kan-en-klaar voor gebruik door mogelijke primaire producenten en door voedingsverwerkers. Dit zijn de domeinen die in de literatuurstudies aan bod komen: 1. Nutritioneel: gezondheidsgerelateerde componenten, nutritionele variantie, allergeniciteit, poteniteel om te verwerken in dagdagelijkse producten en snacks. 2. Authenticiteit en duurzaamheid: In welke mate gaat het om lokale of ver weg geteelde planten, industrieel of eerder kleinschalig geproduceerd? Is er sprake van hergevaloriseerde grondstoffen? Welke impact van de voedselproductie is er op het milieu, en wordt die al dan niet beperkt? 3. Smaak en functionaliteit: In welke recepturen, voor welke smaakprofielen kunnen de planten of grondstoffen worden gebruikt? In welke mate kan men daarmee werken onder clean en clear label? 


Relevantie/Valorisatie

De kennismatrix die het potentieel beschrijft van verschillende (bekende en minder bekende) gewassen en hiervan afgeleide grondstoffen blijkt erg nuttig te zijn. De gebruikers krijgen in één blik zicht op nutritionele kwaliteiten, technologische functionaliteiten, invloeden op het eindproduct en de smaak,  duurzaamheidskenmerken en economische haalbaarheid. Aan de hand van de bundeling van bestaande informatie, gecombineerd met nieuwe analyses bij ontbrekende informatie, krijgen landbouwers en voedingsbedrijven dus een interessant totaalbeeld van de verschillende aspecten van een reeks interessante gewassen en de grondstoffen die ervan afgeleid zijn.

AcroniemCROPEXPLORE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/02/1830/04/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.