EXPLORATIE VAN ALTERNATIEVE GRONDSTOFFEN VOOR TOEPASSING IN DE VOEDINGSSECTOR

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Een trend in de voedingswereld is dat er steeds meer diverse soorten plantaardige ingrediënten en grondstoffen gebruikt worden, omwille van de smaak, het lifestyle of duurzaamheids- of gezondheidsimago, de voedingswaarde, de functionaliteit. Producenten en verwerkers die op die nieuwe nichemarkten willen inspelen hebben behoefte aan overzichtelijke,wetenschappelijk gecontroleerde, technische informatie. De doelstelling van dit project is een centrale kennismatrix met reeds beschikbare en nieuwe informatie op te stellen, over zeker 150 bekende en minder bekende gewassen/grondstoffen. Van elk gewas en ervan afgeleide grondstof komen er technische fiches, met onder meer de nutritionele samenstelling (macro- en microniveau), agro-economische eigenschappen (teelteigenschappen, ecologische eigenschappen, beschikbaarheid), functionele eigenschappen (smaak, gedrag in water, enzymatische activiteit) en toepassingsmogelijkheden.


Onderzoeksaanpak

In het project Cropexplore zoeken we betrouwbare technische informatie bijeen, en structureren we deze, klaar voor gebruik door mogelijke primaire producenten en door voedingsverwerkers. Dit zijn de domeinen die in de literatuurstudies aan bod komen: 1.Nutritioneel: gezondheidsgerelateerde componenten, nutritionele variantie, allergeniciteit, poteniteel om te verwerken in dagdagelijkse producten en snacks. 2. Authenticiteit en duurzaamheid: In welke mate gaat het om lokale of ver weg geteelde planten, industrieel of eerder kleinschalig geproduceerd? Is er sprake van hergevaloriseerde grondstoffen? Welke impact van de voedselproductie is er op het milieu, en wordt die al dan niet beperkt? 3. Smaak en functionaliteit: In welke recepturen, voor welke smaakprofielen kunnen de planten/ grondstoffen worden gebruikt? In welke mate kan men daarmee werken onder clean en clear label? 


Relevantie/Valorisatie

De kennismatrix brengt het potentieel van verschillende (bekende en minder bekende) gewassen en hiervan afgeleide grondstoffen in kaart, zowel op gebied van nutritionele kwaliteiten, technologische functionaliteit en impact op product en smaak, als de duurzaamheidskenmerken en economische haalbaarheid. Aan de hand van de bundeling van bestaande informatie, gecombineerd met nieuwe analyses bij ontbrekende informatie, krijgen de landbouwers en voedingsbedrijven een totaalbeeld van de verschillende aspecten van een reeks interessante gewassen en de grondstoffen die ervan afgeleid zijn.

AcroniemCROPEXPLORE
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/02/1831/01/22