FABuleuze boeren: samen werken aan een betere implementatie van functionele agrobiodiversiteitsmaatregelen

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Het Europese project FABulous Farmers – FAB staat voor Functionele AgroBiodiversiteit - stimuleert landbouwers om de natuur op een slimme manier in te schakelen in hun bedrijfsvoering. In vijf landen (BE, NL, LUX, FR en UK) met 12 pilootgebieden maken we landbouwers minder afhankelijk van externe inputs zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen door gerichte stimulering van biodiversiteit in en rond de akkers. Concreet leren de proefboeren processen zoals de bestuiving, plaag- en ziektebestrijding, en de bodem- en waterkwaliteit in de percelen te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van bloemenranden die nuttige insecten aantrekken. 


Onderzoeksaanpak

We hebben landbouwers lokaal samengebracht en hebben hen kennis aangereikt om dergelijke landbouwpraktijken in te voeren. Ook andere actoren in het landschap (landeigenaars, beheerders van openbaar groen domein) werden betrokken om ervaringen en ideeën uit te wisselen in netwerkmomenten. ILVO ondersteunde de netwerken van landbouwers in de pilootgebieden en zoomde in op de kennis die de landbouwers nodig hebben. Omdat de gewijzigde aanpak binnen de landbouwproductie kan versterkt worden door gelijkaardige aanpassingen in het management van de bredere landschappelijke omgeving rond de landbouwvelden, coördineerde ILVO eveneens initiatieven waar bv. gemeenten, particulieren of landeigenaars planmatig inzetten op FAB-bevorderende effecten. Ten slotte zijn ook de plaatselijke gemeenschappen meegenomen in het FAB-verhaal via citizen science. Via verschillende tools, gaande van apps tot vierkante-metertuintjes volgden burgers samen met de landbouwers de effecten van de toegepaste FAB-maatregelen op. Daarnaast werden ook allerlei activiteiten georganiseerd, zoals wandelingen, fietstochten, filmavonden om landbouwers en burgers met elkaar te verbinden rond het thema agrobiodiversiteit.


Relevantie/Valorisatie

Bestaande en nieuwe kennis en praktische ervaringen over FAB werden gebundeld, verdiept en uitgewisseld tussen boeren, wetenschappers, burgers en beleidsmakers in de 12 pilootgebieden verspreid over 5 landen. De resultaten worden doorgespeeld aan beleidsmakers ter versterking van het landbouwbeleid.


Financiering
Interreg North-West Europe
AcroniemFABFARM
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum11/01/1930/06/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.