FABuleuze boeren: samen werken aan een betere implementatie van functionele agrobiodiversiteitsmaatregelen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het Europese project FABulous Farmers – FAB staat voor Functionele AgroBiodiversiteit - stimuleert landbouwers om de natuur op een slimme manier in te schakelen in hun bedrijfsvoering. Het project loopt in vijf landen (BE, NL, LUX, FR en UK) en telt 12 pilootgebieden. FABulous Farmers wil landbouwers minder afhankelijk maken van externe inputs zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen door het gericht stimuleren van biodiversiteit in en rond de akkers. Zo kan bestuiving, plaag- en ziektebestrijding, bodem- en waterkwaliteit in de percelen verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van bloemenranden die nuttige insecten aantrekken. De bedoeling is om landbouwers lokaal samen te brengen en hen kennis aan te reiken om dergelijke landbouwpraktijken in te voeren. Ook andere actoren in het landschap (landeigenaars, beheerders van openbaar groen domein) zijn een doelgroep in de pilootgebieden.  Er wordt gemikt op uiteenlopende maatregelen die elk afzonderlijk een (kleine) bijdrage kunnen leveren aan (meer) agro-ecologie in de landbouw.


Onderzoeksaanpak

De te betrekken landbouwers en andere lokale grondactoren krijgen de gelegenheid om ervaringen en ideeën uit te wisselen in netwerkmomenten. ILVO ondersteunt de netwerken in de pilootgebieden en zoomt in op de kennis die de landbouwers nodig hebben. Er worden demonstratievelden aangelegd om telkens de effecten van een bepaalde maatregel te visualiseren. Omdat de gewijzigde aanpak binnen de landbouwproductie kan versterkt worden door gelijkaardige aanpassingen in het management van de bredere landschappelijke omgeving rond de landbouwvelden, coordineert ILVO eveneens initiatieven waar bv. gemeenten, particulieren of landeigenaars planmatig inzetten op FAB-bevorderende effecten. Ten slotte worden ook de plaatselijke gemeenschappen meegenomen in het FAB-verhaal via citizen science. Via verschillende tools, gaande van apps tot vierkante-metertuintjes gaan burgers samen met de landbouwers de effecten van de toegepaste FAB-maatregelen kunnen opvolgen.


Relevantie/Valorisatie

Door de genoemde netwerken rond FAB (Functionele AgroBiodiversiteit) verwachten we een versnelde implementatie van FAB-praktijken door boeren en andere grondbeheerders. Bestaande en nieuwe kennis en praktische ervaringen over FAB worden gebundeld, verdiept en uitgewisseld tussen boeren, wetenschappers, burgers en beleidsmakers in de 12 pilootgebieden verspreid over 5 landen. De resultaten worden doorgespeeld aan beleidsmakers ter versterking van het landbouwbeleid.


Financiering
Interreg North-West Europe
AcroniemFABFARM
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum11/01/1910/01/23