Fenotypering Engels raaigras via beeldanalyse

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Het project 'Fenogras' heeft tot doel om een semi-geautomatiseerde beeldanalyse op punt te stellen van beelden van grasplanten die onder veldomstandigheden groeien. Een dergelijke fenotypering laat toe om de groeisnelheid en de architectuur van de planten, zowel boven- als ondergronds te beoordelen. Voor de beeldopnames worden onder meer drones ingezet. Wij mikken op systemen om veel beelden op korte tijd te nemen en op een efficiënte analyseprocedure om de beelden van de individuele planten of veldjes te analyseren. Het finale doel is om de beeldverwerkingstechniek breed in te zetten bij diverse onderzoeksprojecten rond plantarchitectuur, effect van teeltcondities op opbrengst, C-opslag onder grasland, etc., en voor veredelingsdoeleinden.

Onderzoeksaanpak
Om de groei- en hergroeicapaciteit van deze grassoorten te bepalen onder verschillende teeltomstandigheden (maairegimes, bemesting, waterbeschikbaarheid) nemen wij beelden van bovengrondse en ondergrondse plantendelen. Door gebruik te maken van top- en zijbeelden kunnen wij het plantvolume, de habitus en de geometrie beoordelen op een manier die niet kan beschreven worden door manuele metingen van planthoogte of diameter alleen. Tijdsreeksen laten toe gepaste analyses van de groeidynamiek uit te voeren. Om wortelgroei te onderzoeken nemen wij bodemmonsters op verschillende dieptes.Gescande beelden van wortels op verschillende bodemdieptes worden dan met behulp van geschikt softwaretools verwerkt en geïnterpreteerd. We hanteren modellen om de bovengrondse en ondergrondse groei van planten en hun reactie op teeltconditities te beschrijven.

Relevantie/Valorisatie
De fundamentele kennisopbouw kan worden aangewend in tal van projecten. De meerwaarde ligt bij voorbeeld in de mogelijke optimalisering van de genetische capaciteiten van een plant, meerbepaald van Engels raaigras. Er zijn toepasingen te verwachten in het onderzoek in het kader van C-opslag in graslandbodems.  De beeldanalysetechniek heeft uiteraard direct nut in o.a. onderzoek naar het effect van teeltcondities op het finale rendement van het gewas, effect van stresssituaties op groei en teeltwijze van gewassen, ontwikkelen van screeningstools bruikbaar voor de veredeling en het OHB- en CGW-onderzoek.


 
AcroniemFENOGRAS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/10 → …

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.