Food From Food - Valoriseren van ingrediënten uit plantaardige reststromen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Het Interregproject TRIPLE F werkt aan oplossingen om voedselverliezen te verminderen en nog waardevolle eetbare reststromen te hergebruiken in Vlaanderen en Nederland. De voedingsindustrie is partner en belanghebbende in het project, want steeds op zoek naar meer en nieuwe natuurlijke ingrediënten. De betrokkenen beseffen dat er tot heden (te) weinig nuttigs gebeurt met de grote hoeveelheden plantaardige reststromen. Daar is vaak een technische reden voor: resten uit een verwerkingsproces met groenten of fruit zijn snel onderhevig aan bederf. Bovendien vormen de seizoensgebonden pieken en dalen een organisatorische uitdaging qua continue beschikbaarheid. Het zijn deze nadelen en bezwaren die in ‘Foodfromfood’ worden aangepakt, aan de hand van concrete cases.  

Onderzoeksaanpak
We werken vier veelbelovende cases in detail uit. Twee daarvan liggen er vast van bij aanvang: prei en wortel. In de schoonmaakfase om prei klaar te maken voor de vers- of verwerkingsmarkt gaan er massa’s preigroen verloren. 1500 ton per preiproducent per jaar is geen uitzondering. In die restfractie zitten nutritioneel interessante zwavelcomponenten, vezels en polyfenolen. De reststroom van wortel – rijk aan carotenoïden en vezels - wordt in de Benelux geschat op 300.000 ton per jaar. De onderzoekers beslissen samen met de participerende bedrijven tijdens het onderzoeksproject welke de twee andere cases worden. Daarnaast worden nog een 20-tal kleinere valorisatiecases uitgewerkt. Verder ontwikkelen we een online tool die  reststromen in Vlaanderen en Nederland in kaart brengt en die de relevante open pilootapparatuur waarmee men kan werken, inventariseert en ontsluit.

Relevantie/Valorisatie
Er is een snel groeiend maatschappelijk draagvlak voor het beter valoriseren van reststromen. Die observatie motiveert de actoren in de verschillende schakels van de voedingsketen tot actie. Om tot haalbare businesscases te komen dient er technische en multidisciplinaire kennisopbouw te gebeuren. De participatie van gemotiveerde voedingsbedrijven en de steun van Europa en de provincie Oost-Vlaanderen garanderen dat er daadwerkelijke stappen vooruit worden gezet. De concrete cases, waar wij de resultaten van bekend maken, inspireren naar alle waarschijnlijkheid vele andere bedrijven. Dat is feitelijk het hoofddoel.  

Financiering
Provincie Oost-Vlaanderen

Externe partner(s)
Flanders' Food
Foodtech Brainport
AcroniemINTERREG TRIPLE F
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/20