Food From Food - Valoriseren van ingrediënten uit plantaardige reststromen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Het Interregproject TRIPLE F, afgerond in 2021, heeft gewerkt aan technische oplossingen om voedselverliezen te verminderen en om nog waardevolle eetbare reststromen te hergebruiken, en dat in Vlaanderen en Nederland. De voedingsindustrie was partner en belanghebbende in het project, want steeds op zoek naar meer en nieuwe natuurlijke ingrediënten. De betrokkenen beseffen dat er tot heden (te) weinig nuttigs gebeurt met de grote hoeveelheden plantaardige reststromen. Daar is vaak een technische reden voor: resten uit een verwerkingsproces met groenten of fruit zijn snel onderhevig aan bederf. Bovendien vormen de seizoensgebonden pieken en dalen een organisatorische uitdaging qua continue beschikbaarheid. Het zijn deze nadelen en bezwaren die in ‘Foodfromfood’ worden aangepakt, aan de hand van concrete cases.  

Onderzoeksaanpak
Twee veelbelovende cases zijn in detail uitgewerkt: prei en wortel. In de schoonmaakfase om prei klaar te maken voor de vers- of verwerkingsmarkt gaan er massa’s preigroen verloren. 1500 ton per preiproducent per jaar is geen uitzondering. In die restfractie zitten nutritioneel interessante zwavelcomponenten, vezels en polyfenolen.  Verschillende verwerkingstechnieken zijn op beide reststromen uitgetest: persen, drogen, fermentatie, etc. De nieuwe grondstof is vervolgens in tests toegevoegd aan verschillende voedingsproducten. Enkele mooie succesverhalen zijn hieruit gegroeid. De reststroom van wortel – rijk aan carotenoïden en vezels - wordt in de Benelux geschat op 300.000 ton per jaar. Ook hierop is uitvoerig onderzoek uitgevoerd. Ten slotte zijn een 20-tal kleinere valorisatiecases uitgewerkt samen met Nederlandse en Vlaamse bedrijven. 

Relevantie/Valorisatie
Tripple F heeft een online tool ontwikkeld die de eetbare reststromen in Vlaanderen en Nederland in kaart brengt en die de relevante open pilootapparatuur waarmee men kan werken, inventariseert en ontsluit. De concrete cases die zijn uitgewerkt in dit project hebben al mooie successen opgeleverd tot in de werkelijke voedingsindustrie. De onderzoekers zorgen ervoor dat de cases ook andere ondernemers inspireren. Dat was feitelijk het hoofddoel.  

Financiering
Provincie Oost-Vlaanderen

Externe partner(s)
Flanders' Food
Foodtech Brainport
AcroniemINTERREG TRIPLE F
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/20

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.