Functionele biodiversiteit in sedimenten onderhevig aan verandering: implicaties voor de biogeochemie en voedselwebben in een management context.

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
In de Zuidelijke Noordzeesedimenten zorgen menselijke activiteiten voor verharding en verfijning van het sediment. De verharding is het resultaat van de bouw van windmolens, waar de fundering een divers substraat vormt voor de mariene fauna. De verfijning van de sediment is het resultaat van een combinatie van zandwinning, bodemberoerende visserij, dumping en de introductie van harde substraten. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de biogeochemische cycli en voor de voedselwebstructuur in ons mariene ecosysteem.

Het project FaCE-It heeft als doel om precies de impact van de verfijning en verharding op het functioneren van het bodemecosysteem te begrijpen, zowel lokaal als op de schaal van de Zuidelijke Noordzee.

Onderzoeksaanpak
We identificeren relevante bestaande structurele en functionele datasets van dit gebied. Via gerichte veldcampagnes vullen we deze aan met nieuw te verzamelen data. Het studiewerk omvat onder meer stabiele isotopen, sediment profile imaging, sediment trapping), labo-experimenten (koolstof- en nutriëntenfluxmetingen) en sedimenttransportmodellen. We gebruiken verschillende hydrodynamische modellen en ecosysteemmodellen om waarnemingen van lokale impact in tijd en ruimte op te schalen naar de Zuidelijke Noordzee. Tijdens dit onderzoek verfijnen en testen we ten slotte de indicatoren voor ecosysteem functioneren. 

Relevantie/Valorisatie
Dit project verbetert belangrijke kennislacunes. Sedimenten spelen zeker een grote rol in het functioneren van het kustecosysteem. Bodemprocessen worden beïnvloed door de aanwezigheid en activiteit van de bodemfauna. Volgens de Europese KaderRichtlijn Mariene Strategie (KRMS) kan een goede milieutoestand enkel bereikt worden wanneer de structuur en functie van een ecosysteem wordt bewaard. Dat betekent dat een bodemecosysteem niet nadelig beïnvloed mag zijn. Over dit “nadelige beïnvloeden” bestaat echter tot nu toe maar weinig informatie, deels door een gebrek aan wetenschappelijke kennis over het functioneren van ecosystemen (in relatie tot de kennis over de structuur van systemen), en deels door de afwezigheid van operationele indicatoren voor dit functioneren. 
AcroniemFACE-IT
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum15/12/1530/06/21

Vlaamse Disciplinelijst

  • Dierlijke ecologie
  • Mariene ecologie
  • Milieumanagement
  • Aquatische biologie
  • Milieueffecten en risico assessment
  • Ecosysteemdiensten
  • Gemeenschapsecologie