Future Flemish Pigs

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Hoe krijgen we innovaties in de varkenssector in de domeinen genetica, diervoeding, slacht en verwerking gecombineerd bij Piétrain gekruiste vleesvarkens? Deze onderzoeksvraag staat centraal in het onderzoeksproject Future Flemish Pig. Via een multidisciplinaire onderzoeksbenadering zoeken we bovendien pistes die op langere termijn bijdragen tot de rol van vleesvarkens in circulaire agrovoedingssystemen. Door datasharing te implementeren via innovatieve blockchaintechnologie kunnen niet alleen de ontwikkelde strategieën ter verbetering van dierenwelzijn, efficiëntie in kweek- of slachtprocessen maar ook kwaliteitsaspecten van smaak of voedselveiligheid in zowel vleesporties of gedroogde hammen bijdragen tot een verhoogde transparantie. Die transparantie geldt niet alleen voor de betrokken ketenspelers maar evenzeer voor de eindconsumenten.


Onderzoeksaanpak

We ontwikkelen via de genoemde kennisdomeinen 1/ strategieën die dierenwelzijn verbeteren, 2/ manieren om verliezen te verminderen, zowel op dierniveau (voor slachten) als op karkasniveau (na slachten), 3/ goed door de consument waarneembare verbeteringen van de smaak en kwaliteit van vers varkensvlees en gedroogde ham 4/ nieuwe, mechanistische inzichten over de weerbaarheid van vleesvarkens met een Piétrain als vader ten opzichte van belangrijke schommelingen in het voeder, zeker als dat voeder in hoofdzaak opgebouwd wordt door variabele en vezelrijke nevenstroom-ingrediënten (feed resilience). We verkennen het potentieel van blockchaintechnologie in de varkensproductie en -verwerkingsketen op basis van een betere transparantie en geautomatiseerde traceerbaarheid.


Relevantie/Valorisatie

De gegeneerde kennis geeft aanleiding tot verschillende valorisatie-opportuniteiten bij de projectpartners die sterk gerelateerd zijn aan hun specifieke positie in de varkensketen. Het project bevat een stuk strategische basisonderzoek dat het te verwachten valorisatiepotentieel van de bedrijven in het consortium overstijgt. De fundamentele inzichten in de weerbaarheid van vleesvarkens ten aanzien van het gebruik van vezelrijke bijproducten en variatie in voeder en de interactie hiervan met genetica zijn potentieel bruikbaar voor nieuwe toepassingen in de transitie naar een meer duurzame veehouderij met focus op een verminderde feed-food competitie.


Externe partner(s)
BIVIT NV
Debra group
Dekeyzer-Ossaer
Flanders' Food
Howest campus Brugge, Applied Computer Science
KULeuven - Dept. Biosystemen
Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
Vlaamse Piétrain fokkerij
Vleeswaren Corma
AcroniemFUTUREPIG
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/2131/03/25

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.