Futurefleet naar een duurzame visserij in de toekomst

 • Polet, Hans (Projectbegeleider)
 • Van Meensel, Jef (Projectbegeleider)
 • Sys, Klaas (Doctoraatsstudent)
 • Mondelaers, Koen (Voormalig Onderzoeker)
 • Lauwers, Ludwig (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Wat is het gewenste toekomstbeeld van de Belgische vissersvloot binnen de ecologisch randvoorwaarden die aan de visserijsector opgelegd worden? Welke maatregelen worden best genomen om vanuit de huidige situatie richting het duurzame vlootmodel te evolueren zodat de toekomst van de Vlaamse visserijsector verzekerd kan worden? Dat zijn de centrale onderzoeksvragen binnen dit doctoraatstraject. Vernieuwend is dat de socio-economische kennis en de visserijtechnische expertise van ILVO voor dit onderzoek maximaal worden gecombineerd. Het finale doel is om de transitie van de Vlaamse visserijsector naar een duurzame visserij te ondersteunen via heldere kwantitatieve informatie over de socio-economische impact van beleidsmaatregelen.


   

  Onderzoeksaanpak
  We kwantificeren de effecten van beleidsbeslissingen op korte en lange termijn aan de hand van een model dat de karakteristieken van de visserijsector zo goed mogelijk vat. Bij het opstellen van het model geven we extra aandacht aan: 1. het complexe strategische gedrag van reders en schippers, met name hun strategische keuzes van visgronden, doelsoorten, vistuig, havens etc. die dagdagelijks worden gemaakt en waarbij ze sterk interageren met het ecosysteem, het beleid, de markt en elkaar. 2. het draagvlak bij de verschillende belanghebbenden. Om dit te verkrijgen betrekken we hen actief via een participatief proces in het modelleerproces. We gebruiken met name de techniek  van "agent based modelling", een vernieuwende modelleer techniek die toelaat om de complexe structuur van een visserijsysteem in een modelstructuur te gieten aan de hand van (eenvoudige) gedragsregels van de verschillende actoren.

  Relevantie/Valorisatie
  Volgens FAO zijn wereldwijd 70% van de visbestanden overbevist en liggen mariene ecosystemen steeds meer onder druk. Voor de gebieden waarin de Belgische visserij handelt is dit niet anders. Op Europees niveau werden hiervoor een aantal grenzen en doelstellingen opgelegd onder de vorm van een Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) die voor de Belgische visserij een grote uitdaging betekenen. Naast de toegenomen druk door ecologische duurzaamheidsgrenzen, zorgen ook de wijzigende socio-economische randvoorwaarden voor stress in de Belgische visserij. Lage visprijzen door de instroom van goedkope aquacultuur producten en hoge brandstofprijzen maken de marges steeds kleiner. Daarnaast kampt de visserij ook met een imagoprobleem, het vissersberoep verliest aantrekkingskracht. Een duurzame toekomst voor de Belgische visserij kan alleen gegarandeerd worden indien een aantal structurele veranderingen binnen de vloot plaatsvinden. Met de inzichten die binnen dit doctoraatstraject worden opgebouwd wordt getracht deze transitie van de visserij zo goed mogelijk te onderbouwen.
  AcroniemPHDKLAAS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/03/1428/02/18

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.