Fytoplasma's en Candidatus Liberibacter solanacearum III: een risicoinschatting van de overdracht door vectoren.

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Dit project wil ontrafelen hoe twee nieuwe plantpathogene organismen - een bacterie en een fytoplasma - precies worden aangevoerd, met name in onze commerciële wortel-, aardappel- en selderijvelden en in de omliggende borderplanten (onkruiden en bomen). De overdracht gebeurt door insecten, maar welke is nog niet duidelijk. De twee onderzoeksvragen luiden dus: Welke cicade- en bladvlo-achtige insecten, en welke eventueel andere aanwezige insecten(groepen) zijn in staat en verantwoordelijk om vector te spelen van enerzijds het Aster Yellows fytoplasma (AY fytoplasma) en anderzijds de bacterie Candidatus Liberibacter solanacearum (kortweg CaLso)? Is het mogelijk om transmissie te bewijzen voor een groep van geselecteerde potentiële vectoren, door middel van het opzetten van kolonies en daaropvolgende transmissie-experimenten? Aanleiding van het onderzoek is de ontdekking in België (enkele jaren geleden) van een wortelveld dat sterk besmet bleek met  ‘Aster Yellows fytoplasma’, en anderzijds van een paar eerste haarden van gemengde fytoplasma/'Candidatus L. solanacearum' infecties. Er waren eerste vaststellingen en hypotheses van de vectoren, maar meer systematisch onderzoek dringt zich op. 


Onderzoeksaanpak

Vertrekkend van de (toen bij de besmettingen) geïdentificeerde AYfytoplasma-overbrenger Macrosteles sexnotatus, voeren we nu een aanvullende fytoplasma- en 'Candidatus Liberibacter solanacearum'-survey uit in het gebied waar CaLso eerder op wortelpercelen werd aangetoond, en op wortelvelden met een eerdere geschiedenis van fytoplasma infectie. We organiseren een vectormonitoring op een geselecteerd aantal geïnfecteerde (fytoplasma en/of CaLso) velden. We testen de potentiële vectoren van de besmette velden op aanwezigheid van fytoplasma en CaLso. Ten slotte zetten we experimentele transmissie-experimenten op voor die insecten die positief testten op fytoplasma en/of CaLso-aanwezigheid om het transmissiepotentieel aan te tonen. 


Relevantie/Valorisatie

Dit project gaat de kennislacunes dichten ivm de overdracht van fytoplasma's en 'Ca. Liberibacter' binnen en tussen de waardplanten wortel en aardappel via insectenvectoren. De kennis wordt gedeeld met transnationale partners van het gelijklopende Euphresco project, met beleidsmakers (in het kader van risicoanalyse), de sector (voor managementdoeleinden) en met de wetenschappelijke gemeenschap via wetenschappelijke publicaties. 

AcroniemPHYLIB III
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/07/2030/06/22