Fytosanitair statuut van schadelijke organismen voor planten en plantaardige producten

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Plantenziektes en -plagen die in nabije of verdere buitenlanden aanwezig zijn stoppen niet aan onze grenzen. Acht mogelijks nieuwe bedreigingen worden in het project HARMSTAT bestudeerd, met het doel de status voor België te bepalen en tegelijk kennis bijeen te brengen over de eigenschappen (welke waardplanten, welke reproductievoorkeuren etc), zodat de overheid indien nodig maatregelen kan uitvaardigen.  Concreet gaat het over het Tomato Brown Rugose Fruit Virus, de Gram-positieve bacterie Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae, de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne ethiopica en Meloidogyne luci, de prachtkevers Agrilus fleischeri en Agrilus bilineatus, de boktor Xylotrechus chinensis, de spintmijt Tetranychus mexicanus en de schimmelziekte Sirococcus tsugae. 


Onderzoeksaanpak

Een monitoringsonderzoek gedurende twee groeiseizoenen moet het mogelijk maken voor elke plaag of plantenziekte de juiste fytosanitaire status in België te bepalen. Daarnaast moet het literatuuronderzoek aanvullende informatie opleveren over hun biologie, geografische verspreiding, waardplantenspectrum en hun potentieel voor introductie en vestiging in ons land.


Relevantie/Valorisatie

De verkregen gegevens over de status en de potentiële bedreigingen van de betrokken organismen bieden de federale regering de mogelijkheid om, indien nodig, strategische acties uit te voeren, zoals een uitbreiding van de lijst van gereguleerde waardplanten.


 


 


Financiering
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Externe partner(s)
CRA-W
AcroniemHARMSTAT
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/2131/05/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.