Gaitwise

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  De GAITWISE – een systeem voor automatische ganganalyse voor melkvee – analyseert op het ILVO dagelijks de gang van alle melkkoeien op basis van spatio-temporele en krachtparameters. Met dit toestel is het mogelijk manke van niet manke koeien te onderscheiden op groepsniveau. De onderzoeksvragen in dit project zijn technisch-economisch van aard: Kan de dagelijkse Gaitwise-opvolging effectief bijdragen tot vroegtijdige detectie van kreupelheid in een melkveekudde? Is er naast een duidelijk voordeel voor het dier, ook een aanwijsbaar economisch voordeel aan vroegtijdig detecteren en behandelen van kreupelheid op een melkveebedrijf? Dit onderzoek loopt deels binnen een Europees ICT-Agri project (SILF: Smart Integrated Livestock Farming).


   

  Onderzoeksaanpak
  ILVO brengt samen met KULeuven in kaart welke de remmende en stimulerende factoren zijn bij de melkveehouders om sensortechnologie binnen kreupelheidsdetectie te gebruiken. Via lange termijn analyse van de verzamelde data in de ILVO-proefkudde kwantificeren we in welke mate het gebruik van Synergistische Proces Controle de vroegtijdige detectie van kreupelheid kan verbeteren. We berekenen het economisch optimum: tegen welke prijs zou de GAITWISE moeten worden aangeboden opdat de melkveehouders winnen bij het gebruik van dit detectiesysteem gecombineerd met een juiste behandeling. We betrekken in de studie ook andere sensoren (stappentellers, 3D accelerometers, StepMetrix, …). We evalueren in hoeverre zij betere of aanvullende informatie geven over de gang van de melkkoeien en welke parameters juist meestbelovend zijn voor het opvolgen van pootproblemen bij melkvee.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Door het toepassen van Synergetische Proces Controle (SGC) gebeurt de detectie van pootproblemen niet langer op groepsniveau maar op individueel niveau. Daardoor worden de typische kenmerken van een individuele melkkoe in rekening gebracht voor het zetten van de detectielimiet. Vroegtijdige detectie van kreupelheid laat een snelle aanpak van het probleem toe en beperkt de economische verliezen van de melkveehouders. De kosten-batenanalyse brengt de verliezen en de mogelijke vermindering van verlies duidelijk in kaart. Het blootleggen van de remmers een aanjagers helpt het onderzoek, de industrie en de sector zelf om dergelijke systemen marktklaar te krijgen.


   
  AcroniemGAITWISE
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/0531/12/17