Geïntegreerde beheersing van Cylindrocladium buxicola bij Buxus

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Cylindrocladium buxicola (nu Calonectria pseudonaviculata) is een relatief recente en agressieve schimmelziekte bij Buxus. Dit onderzoeksproject heeft tot doel om deze ziekteverwekker beter te doorgronden in al zijn kenmerken, en om de beschikbare ziekteresistentie bij Buxus te verhogen. Specifiek wil het onderzoeksteam de ziekteontwikkeling en sporulatie bij diverse klimaatsomstandigheden bepalen, evenals de verspreidingwijze en -afstand van de pathogeen, de aanwezigheid van genotypische en fenotypische diversiteit en de aanwezigheid en de mechanismen van waardplantresistentie. De verhoging van de kennis rond de schimmel en zijn waardplant leidt uiteindelijk tot een duurzame ziektebeheersing.


  Buxus is één van de meest gebruikte planten in de moderne tuinaanleg met een belangrijk areaal binnen de Vlaamse sierboomkwekerij (2593 ha) en een aantal toonaangevende, sterk exportgerichte bedrijven. De economische schade en de imagoschade veroorzaakt door C. buxicola wordt door de buxuskwekers als zeer ernstig ervaren.

  Onderzoeksaanpak
  De afdelingen Gewasbescherming en Genetica & Veredeling voeren het project uit samen met de partner PCS. We leggen een collectie Belgische en internationale isolaten aan van C. buxicola en bepalen het verschil in groei, sporulatie, virulentie (zijn pathotypes aanwezig?), agressiviteit en fungicidengevoeligheid. Met behulp van moleculaire merkers bepalen we de genotypische diversiteit. We testen het effect van klimaatparameters op de ziekteontwikkeling en sporenvorming. We ontwikkelen real-time PCR-detectietechnologie en passen die toe in de studie naar de verspreiding van C. buxicola binnen de buxusteeltbedrijven. We verzamelen en screenen Buxus cultivars en soorten op hun gevoeligheid en bepalen op welk niveau resistentie optreedt. Tot slot bepalen we de overerving van de eventuele resistentie eigenschap.

  Relevantie/Valorisatie
  Het project heeft meer dan de verwachte kennis rond C. buxicola en waardplantresistentie opgeleverd. Deze kennis is intensief gedeeld in de wetenschappelijke wereld en in de betrokken sector. Zowel telers, openbaar groen diensten als tuinaanleggers zijn door de onderzoekers geïnformeerd via vulgariserende publicaties (o.a. in Groencontact, Sierteelt en Groenvoorziening), online waarschuwingsdiensten (PCS Waarnemingen en Waarschuwingen) en via voordrachten (o.a. voor telersverenigingen uit de boomkwekerijsector en voor verenigingen van tuinaanleggers). De buxuskwekers zijn op de hoogte van de meest actuele beheersingsopties zoals cultivarkeuze, cultuurtechnische maatregelen en fungicidenbehandelingen, elk met hun economische en ecologische impact. Het beheersingsverhaal heeft een logisch verband gelegd met dat van de geïntegreerde bestrijding, die door zijn verplicht karakter nu ook een hogere bekendheid geniet. In de academische wereld toe worden de resultaten gedeeld via voordrachten op symposia (ISCP, international Box Blight meetings) en via wetenschappelijke artikels (o.a. in de tijdschriften Plant Disease en Plant Pathology). De resultaten over waardplantresistentie hebben ten slotte geleid tot een opvolgingsproject rond resistentieveredeling.

  Externe partner(s)
  PCS - Proefcentrum voor de Sierteelt
  AcroniemCYLIBUX
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/0931/08/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.