Geïntegreerde beheersing van de bladtrips Thrips tabaci in openluchtgroenten

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

De hoofddoelstelling van dit project is de geïntegreerde beheersing (IPM) van de tabakstrips, Thrips tabaci. Deze piepkleine insecten (in de volksmond donderbeestjes) zijn de belangrijkste plaag in openluchtgroenten zoals prei, ui, spruit- en sluitkool. Ze voeden zich namelijk door gaatjes in de plantencel te prikken en het sap uit de cel op te zuigen. Dat veroorzaakt zilvergrijze vlekken, en dus schade en groeivertraging. De conventionele bestrijding is moeilijk omdat de tabakstrips een korte levenscyclus heeft, en omdat ze snel resistent worden tegen insecticiden. In de sector van de vollegrondsgroenten klinkt de dringende nood aan een geïntegreerde beheersingsstrategie, waarbij zorgzaam en beredeneerd wordt omgegaan met de nog toegelaten chemische middelen en waarbij vooral wordt ingezet op preventie, plaagopvolging en aangepaste teelttechnieken die natuurlijke vijanden stimuleren.


Onderzoeksaanpak

Met dit LA-traject karakteriseren we de genetische structuur van de tabakstripspopulaties in Vlaanderen en evalueren we de verschillen in resistentie van deze populaties t.o.v. de meest courante insecticiden. Daarnaast verbeteren we het bestaande waarschuwingssysteem door de tripsactiviteit te voorspellen op basis van een daggradenmodel dat wordt opgesteld voor de verschillende doelgewassen. We evalueren ook teelttechnische maatregelen om de tabakstrips te beheersen en de populatie van natuurlijke vijanden te stimuleren. We onderzoeken het inzetten van natuurlijke vijanden en hun compatibiliteit met chemische middelen. We wensen ook bij te dragen tot het creëren van een maatschappelijk draagvlak rond het aanvaardbaar maken van beperkte tripsschade aan prei en kolen.


Relevantie/Valorisatie

We beogen telers en voorlichters, actief in de teelt van openluchtgroenten, aan te zetten tot een duurzame geïntegreerde plaagbestrijding van de tabakstrips. We wensen de telers te overtuigen het gebruik van insecticiden af te bouwen en hen kennis aan te bieden rond preventie en niet-chemische beheersingsstrategieën, zoals teelttechnische maatregelen. Daardoor zullen de daggradenmodellen voor de tabakstrips in elke doelgewas worden opgesteld, om geïntegreerd te worden in het waarschuwingssysteem voor trips. De aanzet tot sensibilisering rond de aanvaardbaarheid van cosmetische tripsschade op veldgroenten in Vlaanderen zal worden gemonitord via bevragingen.


Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
Inagro
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
PSKW - Proefstation voor de groententeelt Sint-Katelijn-Waver
AcroniemIPMTRIPS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/2030/09/24

Vlaamse Disciplinelijst

  • Bescherming van landbouwgewassen

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.