Geïntegreerde beheersing van plantenparasitaire nematoden in de boomkwekerij en aardappelteelt met wakkere planten

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Kunnen we schadelijke bodemaaltjes of nematoden  in landbouwbodems efficiënt beheersen door een meer geïntegreerde aanpak (dus IPM of integrated pest management) en door te streven naar een algemenere bodemgezondheid? De in het project WAKKERE PLANTEN geplande veldexperimenten geven het antwoord. In de boomkwekerij, de aardappelteelt en de openluchtgroenteteelt heeft men meest schade door plantenparasitaire nematoden (PPN). De onderzoekers richten zich hier op de eerste 2 sectoren. Doel is om de boomkwekers en aardappeltelers te leren hun bodems proactiever te behandelen, dus in de fase voor er zichtbare schade optreedt. En ook milieubewuster en met nieuwere beheersingsmethodes.


Onderzoeksaanpak

Het opzet is om de effectiviteit van (biologische) middelen tegen plantenparasitaire nematoden (PPN) onder praktijkomstandigheden aan te tonen in de boomkwekerij en aardappelteelt. Heel belangrijk is dat de bedrijven zelf aan de slag moeten om plantenparasitaire nematoden te beheersen door gerichte inzet van nieuwe, en preferentieel biologische, bestrijdingsmiddelen. Er komen dus vanaf projectjaar 1 praktijkproeven bij een reeks boomkwekerijen en aardappeltelers. Analyses van het lokale bodemleven helpen om de effecten van ingrepen op de bodemgezondheid te zien. We optimliseren het gebruik van (biologische) middelen. We begeleiden de bedrijven individueel. Door opleidingen en communicatie verhogen we de waakzaamheid ten opzichte van PPN (ook als er nog geen schade te zien is). 


Relevantie/Valorisatie

Schadelijke nematoden blijven soms lange tijd onder de radar, omdat problemen zich vaak pas na enige tijd manifesteren. We verwachten dat dit project een proactievere praktijk helpt installeren. Ongetwijfeld neemt de kennis bij de tuinder toe wat betreft het gebruik van direct toepasbare, milieuvriendelijke (biologische) middelen. Door in te zetten op geïntegreerde beheersing met aandacht voor plant- en bodemweerbaarheid verwachten we ook een imagoverbetering van de betrokken sectoren, wegens hun verhoogde milieuvriendelijkheid. 


Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
Inagro
PCA - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw
PCS - Proefcentrum voor de Sierteelt
UGent
AcroniemWAKKERE PLANTEN
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/12/2130/11/25

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.