Geïntegreerde methodiek voor actiegerichte gebiedsontwikkeling

 • Messely, Lies (Projectbegeleider)
 • Rogge, Elke (Projectverantwoordelijke)
 • Baeyens, Dieter (Voormalig Onderzoeker)
 • Kerselaers, Eva (Voormalig Projectbegeleider)
 • Belmans, Els (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Het vrijwaren van de open ruimte is een groeiende bekommernis in de Vlaamse plattelandsgebieden. Maar open ruimte laat zich moeilijk begrenzen door administratieve, sectorale en planologische afbakeningen. Op vraag van VLM zoeken ILVO en UGent (vakgroep Public Governance, Management en Financiën en vakgroep Landbouweconomie) in het onderzoeksproject IMAGO naar methodieken welke de verschillende plattelandsactoren kunnen gebruiken om kwalitatieve open ruimte-ontwikkelingen te ontwerpen. Sleutelbegrippen zijn gebiedsgericht, multisectoraal, partnerschap, participatie en co-creatie. Concreet is het de bedoeling om via actie-onderzoek in twee pilootgebieden te komen tot een omvattende set van praktische tools, die de gewenste gebiedsgerichte processen versterken en verrijken.

  Onderzoeksaanpak
  De naam Imago staat voor 'geIntegreerde Methodiek voor Actiegerichte GebiedsOntwikkeling'. De twee piloot-plattelandsgebieden zijn landschapspark Bulskampveld in Beernem en de streek van Mechelen. Via het actie-onderzoek in deze gebieden verzamelen we theoretische en praktische kennis en vertalen we wetenschappelijke inzichten naar praktisch bruikbare tools. We ontwikkelen IMAGO tot een receptenboek, een toolbox die inspireert om in een gebied aan de slag te gaan. Regioregisseurs moeten er letterlijk en figuurlijk (open) ruimte mee kunnen creëren. We mikken op vijf tools: een VERKEN-tool (gebied in kaart brengen en dynamieken begrijpen), een SPEEL-tool (interactief nadenken over behoud en versterking van het gebied), een DEBATTEER- en EVALUEER-tool (hoe het debat aangaan in en met een bestuur? hoe lopende processen evalueren?) en een COMBINEER-tool (een instrumentenatlas met alle huidige maatregelen die verband kunnen hebben met open ruimtebeleid).   

  Relevantie/Valorisatie
  De gebiedsgerichte actie-onderzoeken in de twee pilootregio's zijn inmiddels afgewerkt. De algemeen bruikbare toolbox staat op punt, is publiek www.imagotoolbox.be en wordt breed gecommuniceerd. De tools blijken bruikbaar om nieuwe inzichten en dynamische discussies te genereren met een lange termijn meerwaarde, zonder voorgekauwde oplossingen op te dringen. Regioregisseurs kunnen aan de slag met de IMAGO-toolbox. Een handleiding voor elke tool is beschikbaar. Het IMAGO-project heeft daarbovenop een twaalftal exemplarische “verhalen uit de open ruimte” opgeleverd: via storytelling (anekdotes, getuigenissen, quotes...) zijn een aantal proceservaringen en mogelijke realistische problemen en kansen tastbaar gemaakt. ILVO begeleidt wellicht nieuwe processen in andere gebieden, met de Imago toolbox.  
  AcroniemVLMIMAGO
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum10/11/149/11/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • PECSRL 2016

   Els Belmans (Deelnemer)

   5-sep.-20169-sep.-2016

   Activiteit: Deelnemen aan een evenement of er een organiserenOrganisatie en deelname aan een congres