Gebruik van Phage display technologie voor de selectie van monoklonale antilichamen bruikbaar in allergenen onderzoek en diagnostiek

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader
Hoe kunnen we risicovolle allergene hazelnotenproteïnen kwalitatief en kwantitatief detecteren in voedingsproducten? Om het optreden van notenallergieën te reduceren willen we een efficiënte diagnostische kit ontwikkelen die de allergene componenten van noten in alle soorten voeding kan terugvinden. Voedselallergieën nemen wereldwijd toe in aantal, complexiteit en ernst. Bij gebrek aan behandelingen moeten allergische personen het allergeen product totaal mijden (preventie).  Voedingsproducenten zijn verplicht om hun producten accuraat te etiketteren. Uit voorzorg plaatsen ze nu (te) vaak de melding: “kan sporen van … bevatten”. Om correct(er) om te gaan met het risico op notenallergie is er in de voedingsindustrie behoefte aan accurate detectie- en kwantificatiemethodes die de allergene componenten betrouwbaar opsporen.

Onderzoeksaanpak
Bij patiënten met klinisch aangetoonde hazelnotenallergie verzamelen we de genetische informatie die codeert voor de allergen-detecterende IgE antilichamen. We isoleren en ontwikkelen recombinante monoklonale antistoffen tegen de drie belangrijke allergenen in hazelnoten. Deze antistoffen wenden we aan in een moleculaire diagnostische test-kits.

Relevantie/Valorisatie
Met de nieuw ontwikkelde monoklonale antilichamen streven we naar een correcte en gevoelige opsporing van hazelnootallergenen. Deze antilichamen zullen bruikbaar zijn in detectiekits om de aanwezigheid van notenallergene componenten op te sporen in minimale hoeveelheden en zelfs wanneer de voeding (koekjes vb.) meerdere ingewikkelde bewerkingen heeft ondergaan. Voor de preventieve volksgezondheid (voorkomen van allergie) is deze kit erg waardevol. Symptomen van hazelnootallergie worden al waargenomen na consumptie van 6 à 7 mg hazelnotenproteïnen, hoeveelheden die vergelijkbaar zijn met accidentiele of “verborgen” contaminatie van voedingsproducten. Hazelnotenallergieën zijn zeer ernstig (fataal of bijna fataal) en blijken vaak levenslang te persisteren bij de patiënt, in tegenstelling tot vb. een melkallergie die men vaak ontgroeit.

Financiering
ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek

Externe partner(s)
Universitair Ziekenhuis Gent
AcroniemRECABALLER
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/11 → …

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.