Gecertificeerde klimaatmitigatie door irrigatiecoöperatieven in Kolla Tembien (Ethiopië)

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Het onderzoeks- en ontwikkelingsproject KLIMIRRI draait rond waterinfiltratie en de verbetering van een lokaal ecosysteem in Ethiopië, met name in Kolla Tembien. Bijkomend mikken de partners op het beperken van de impact van de klimaatveranderingen, ttz op het natuurlijk herstel van gedegradeerde hellingen, en op verbeterde hydrologische condities en de ontwikkeling van bronwater. Dat alles door middel van een gerichte, vlottere waterinfiltratie. Het project heeft daarnaast ook een demonstratief doel: het wil aantonen hoe de regeneratie van het milieu ten goede komt aan de lokale irrigatiecoöperatieven. De regio Kolla Tembien, in de Noordelijke hooglanden van Ethiopië, is een hotspot voor landdegradatie in relatie tot klimaatverandering. Terugkerende droogte, erosie en verlies aan biodiversiteit vormen er een structureel probleem.


Onderzoeksaanpak

Behalve de inspanningen rond waterinfiltratie en regeneratie is de monitoring van de vooruitgang in dit project bijzonder. We maken gebruik van de opportuniteit om de ecologische en klimaatdoelstellingen aan te haken op de aanwezige economische factor van bestaande gecertificeerde EthioTrees in het nabijgelegen district Dogua Tembien. (Dogua en Kolla vormen samen de ‘Tembien Hooglanden’). De koolstofopslag in de regio Kolla Tembien wordt gekwantificeerd en gecertificeerd via de Plan Vivo standaard, als een eenvoudige uitbreiding van het bestaande gecertificeerde EthioTrees project in Dogua Tembien. 


Relevantie/Valorisatie

De klimaatimpact van de waterinitiatieven wordt zorgvuldig gemeten en onafhankelijk gecertificeerd en gevalideerd. Tegelijk wordt het ecosysteem beter beschermd en kunnen de lokale gemeenschappen een duurzaam inkomen putten uit de stroomafwaarts gelegen irrigatielandbouw. De opbrengsten van de koolstofkredieten worden conform de Plan Vivo standaard geherinvesteerd in lokale sociaal-ecologische projecten, onder controle van burgerraden. Het project onderzoekt daarbij hoe de vorming van irrigatiecoöperatieven te versterken valt. Na een éénmalige investering in 2020 is het de bedoeling dat het project KLIMIRRI zichzelf verder financiert tot in 2040.

AcroniemKLIMIRRI
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/201/04/22

Vlaamse Disciplinelijst

  • Landbouwhydrologie
  • Waterbeheer
  • Bescherming van landbouwgewassen

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.