Genotype-milieuinteracties bij het bepalen van de fokwaarde van beren

 • De Campeneere, Sam (Projectverantwoordelijke)
 • Millet, Sam (Projectbegeleider)
 • Van Meensel, Jef (Projectbegeleider)
 • Vandermeiren, Jo-Ann (Voormalig Onderzoeker)
 • Tanghe, Sofie (Voormalig Onderzoeker)
 • van der Voort, Mariska (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Einddoel is een beer-advies-systeem voor de varkenshouderij ontwikkelen dat toelaat om (1) de klassieke fokwaarde te corrigeren volgens bedrijfsspecifieke omstandigheden (voeder, genetica zeugen, omgeving) en (2) bedrijfsspecifiek advies te leveren omtrent een optimale beer. De onderzoeksvragen zijn dus: 1. Beïnvloeden genotype-omgeving-voeder interacties de fokwaardeschatting voor zoötechnische prestaties? 2. Kunnen we praktijkgegevens  via een automatische procedure in de fokwaardeschatting integreren? 3. Wat zijn de onderliggende oorzaken voor genotype x voeder interacties en wat is de impact op de stikstofuitstoot?  Eindberen worden in Vlaanderen op dit moment genetisch geëvalueerd aan de hand van de prestaties van 18 of 21 nakomelingen, getest in de selectiemesterijen onder gestandaardiseerde omstandigheden (constante en gekende zeugenlijn, constante voedersamenstelling, gestandaardiseerd management). Deze werkwijze laat niet toe de fokwaarde te corrigeren voor omgevingsinvloeden op praktijkbedrijven.

  Onderzoeksaanpak
  Op het eigen proefbedrijf en op een aantal praktijkbedrijven  registreren we de interacties tussen het genotype van de beer en omgevingsfactoren. Hiervoor testen we de nakomelingen van 5 eindberen onder verschillende omstandigheden. We meten de groeisnelheid en de karkaskwaliteit en berekenen de efficiëntie waarmee het varken met zijn voeder omgaat. We onderzoeken vervolgens hoe  we de fokwaardeschatting voor de beer kunnen vertalen op basis van bedrijfsspecifieke kenmerken. Een specifieke focus ligt op de interactie tussen voeding en genetica: We vergelijken de eindresultaten van biggen zowel op een voeder met lagere nutriëntengehaltes als op een voeder met hoge nutriëntengehaltes en onderzoeken of de nakomelingen van verschillende eindberen hier verschillend mee omgaan.

  Relevantie/Valorisatie
  De vleesvarkens die in Vlaanderen worden gehouden, zijn voor het overgrote deel een kruising tussen een hybride zeug en een Piétrain beer. Dit leidt tot een vleesvarken met de gewenste bevleesdheid. Vooral de keuze van de eindbeerbloedlijn binnen het Piétrainras is flexibel, zeker op bedrijven die met kunstmatige inseminatie (KI) werken. Wij verwachten dat een meer representatieve fokwaardeschatting leidt tot een meer optimale beerkeuze, wat op zijn beurt resulteert in betere economische en ecologische prestaties van de varkensbedrijven en bijdraagt tot een meer duurzame varkenshouderij. Het aangepaste testsysteem voor beren zal de specifieke kenmerken van een varkensbedrijf incorporeren.

  Financiering
  IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

  Externe partner(s)
  KULeuven - Dept. Biosystemen
  AcroniemBEERFOK
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/11/1131/07/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.