Genotypische en fenotypische diversiteit binnen triticale in relatie tot de celwandverteerbaarheid

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader
Kan het gewas triticale - een kruising van tarwe en rogge - een valabel voedergewas voor melkvee worden, wanneer het als gehele plant wordt ingekuild? Dat is de centrale vraag van dit doctoraatsproject MELKGPS. In Noord-West-Europa wordt door veel melkveebedrijven maïs in monocultuur geteeld. Het idee van de 'gehele plant silage triticale' (kortweg GPStriticale) zou, indien een haalbaar alternatief voor maïskuil, de teeltrotatie op de melkveebedrijven kunnen vergroten.  De specifieke uitdaging die dit project aanpakt gaat over celwandverteerbaarheid. Voor de GPS-triticale is de verteerbaarheid momenteel minder goed dan die van maïs of jonge graskuil. Twee onderzoeksgroepen van ILVO (Plant en Dier) en UGent (Fac. Bio-ir/vakgroep Plant & Gewas) zijn partner in MelkGPS. 

Onderzoeksaanpak
We voeren een uitgebreide screening van triticale genotypes uit om de diversiteit binnen het gewas en verbanden met de celwandverteerbaarheid op te sporen. Zowel de expertise rond voederwaardering als die rond teelttechniek en plantengenetica worden ingezet. We stellen NIRS-kalibraties op punt om de samenstelling en verteerbaarheid van GPS-triticale te schatten in functie van de gewasontwikkeling. We bestuderen het verband tussen lignine-inhoud en celwandverteerbaarheid in een associatie mapping panel van triticale (>100 genotypes). We zoeken via een genoomwijde associatie studie (GWAS)verbanden tussen genomische regio’s en de verschillende aspecten van voederkwaliteit. We optimaliseren de teelttechnische aspecten (rassenkeuze, zaaidichtheid, bemesting, groeiregulatie, oogsttijdstip, inkuilen…). We brengen alle toepasbare kennis samen in een adviessysteem voor teelt en gebruik van GPS-triticale.

Relevantie/Valorisatie
Het einddoel van dit onderzoek is GPS-triticale voor melkveebedrijven toepasbaar te maken.  We communiceren de proefresultaten naar de landbouwers via de jaarlijkse opendeurdag op de proefhoeve te Bottelare (HoGent-UGent). Het nieuwe adviessysteem met input van teelttechnische en genetische aspecten speelt wellicht een rol. Daarnaast zijn wetenschappelijke publicaties en artikels in vulgariserende vakbladen gepland. Alle resultaten worden gebundeld in een doctoraatsproefschrift.

Financiering
UGent

Externe partner(s)
UGent
AcroniemMELKGPS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum15/09/1731/12/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.