Gewasbescherming door middel van agrobodies

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit onderzoek in samenwerking met AgroSavfe en KU Leuven beoogt de ontwikkeling en evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen gebaseerd op AgrobodyTM-technologie. AgrobodiesTM zijn van Camelidae (kamelen en lamas) afgeleide antilichamen die zeer stabiel zijn, die zich relatief gemakkelijk laten selecteren volgens de gewenste affiniteit en specificiteit,  en die snel zijn te reproduceren via het daarvoor opgerichte AgrobodyTM-technologieplatform. Het onderzoeksteam meent dat er voor allerlei agrochemische formuleringen op termijn AgrobodiesTM kunnen geselecteerd worden die zich binden op bladeren, zaden en fruit om op die manier onkruid, plagen en ziektes te voorkomen en te bestrijden. In eerste instantie is de ontwikkeling gericht op een verbeterde hechting in de strijd tegen schimmelziekten op aardappelen en tomaten.  

  Onderzoeksaanpak
  We ontwikkelen en evalueren gewasbeschermingsmiddelen met AgrobodiesTM ter bestrijding van de aardappelplaag (Phytophtora infestans) en ter bestrijding van grauwe schimmel (Botrytis cinerea) op tomaat. AgroSavfe gebruikt zijn AgrobodyTM technologieplatform om gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen met AgrobodiesTM als formuleringsmiddel in combinatie met beschikbare actieve stoffen. ILVO focust op methodes om het gewasbeschermingsmiddel optimaal te verspuiten. ILVO bestudeert de regenvastheid en evalueert de retentie en regenvastheid van de AgrobodiesTM. KU Leuven brengt de antifungale effecten van verschillende AgrobodyTM-prototypes in kaart.

  Relevantie/Valorisatie
  De onderzoekers verwachten een verduurzaming én reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Op heden gaan de bespuitingen van gewassen bv. door regen verloren (ze worden weggespoeld of komen terecht op ongewenste plekken).  De nieuwe generatie  fungiciden verbetert de verschillende stappen in het depositie-retentie-opname-translocatie proces. AgrobodiesTM zijn op basis van vorige studies veelbelovend: Voor zo goed als elk doeloppervlak kunnen er geselecteerd worden die met hoge affiniteit en specificiteit binden. Gewasbeschermingsproducten gebaseerd op AgrobodyTM-technologie laten toe om de actieve stoffen beter te richten en langer te weerhouden op plaatsen waar ze nodig zijn. Wij verwachten daardoor een preciezere en langer durende inwerking wat een verlaging van de dosissen en de applicatiefrequenties mogelijk maakt met een verminderde impact op mens en milieu als gevolg.
  AcroniemAGROBODIES
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/03/1328/02/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.