GG- (genetisch gewijzigde) en niet-GG productieketens: hun co-existentie en traceerbaarheid

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit project ambieert de verbetering van de bestaande detectiemethoden voor GGO’s (bijvoorbeeld real-time PCR) en de ontwikkeling van nieuwe methoden. Het finale doel is een meer kosten-efficiënt analytisch systeem voor traceerbaarheid en monitoring van coëxistentie van GGO's met conventionele en biologische gewassen in de productieketens. De stakeholders hebben daarbij dringend deze nieuwe en/of verbeterde methoden nodig: methoden die ter plaatse en snel uitsluitsel kunnen geven. Wij mikken op niet-kwantitatieve methoden en/of high-throughput niet-destructieve methoden voor bijvoorbeeld het lossen van scheepsladingen.


   

  Onderzoeksaanpak
  We voorzien alle belanghebbenden van de levensmiddelen- en diervoederketens van bemonstering- (werkpakket 4) en analytische (werkpakketten 5 en 6) methoden, modellen en richtsnoeren die nodig zijn ter implementatie van de coëxistentie van GGO- en niet-GGO ketens en hun traceerbaarheid. We valideren de methoden voor de opsporing, identificatie en kwantificering van de GGO's. We evalueren verschillende niet-PCR-gebaseerde benaderingen voor hun prestaties in vergelijking met de beschikbare PCR detectiemethoden. We brengen aanpassingen aan (en evalueren) de methoden voor gebruik in onsite (velden en silo's) detectie, die van primair belang kunnen zijn voor coëxistentie studies. We moduleren en evalueren de methodes eveneens volgens de behoeften van de verschillende belanghebbenden, met name de landbouwers, coöperaties, bedrijven en inspectiediensten.

  Relevantie/Valorisatie
  Dit zijn de groepen van belanghebbenden die baat hebben bij wetenschappelijk-gebaseerde toepassingen van GGO detectie voor de implementatie van beleid en de ontwikkeling van een strategie en een monitoringsysteem: de landbouwers, de EU-beleidsmakers, de importeurs, de vervoerders, de feed/voedselproducenten, de detailhandelaren, de consumenten, de analytische laboratoria, de gebruikers van testrapporten van analytische laboratoria, en de operators en managers van officiële controle–organen. Een beslissingsondersteuningssysteem (DSS) levert gegevens en advies voor alle belanghebbenden voor het besluit van de verschillende vragen die optreden in toeleveringsketens met betrekking tot GGO's. De resultaten van het project worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften of boeken. Het DSS-systeem komt ook online beschikbaar.


   
  AcroniemCO-EXTRA
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/0531/12/09

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.