Glastuinbouwbedrijven in industrieel-ecologische clusters

 • Dessein, Joost (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit onderzoek wil het verloop en de werking van clustering van de glastuinbouwsector in beeld brengen. Clustering van verschillende glastuinbouwbedrijven op één site biedt een mogelijk antwoord op een aantal structurele problemen waarmee de sector kampt.  Echter, ruimtelijke planning, coördinatie van verschillende beleidsniveaus en vele betrokken partijen maken dit tot een complex samenwerkings- en veranderingsproces. Bedoeling is om manieren te vinden voor deze sector om zich volgens de principes van industriële ecologie te organiseren.

  Onderzoeksaanpak
  Wij verwerven een overzicht van de processen over een lange tijd, van idee tot realisatie, door clustering in verschillende stadia te bestuderen en door te kijken naar verleden, heden en toekomst. We vergelijken een aantal cases in Nederland en Vlaanderen. Binnen deze cases is er een variatie voor de manier waarop de overheid een rol speelt, en voor de mate waarin het proces spontaan ontstaat, dan wel bewust wordt opgestart en gecoördineerd.

  Relevantie/Valorisatie
  Dit onderzoek leidt tot relevante informatie voor enerzijds de betrokken sectoren in de landbouwsector (tuinders, toeleveranciers, afnemers) en anderzijds voor de betrokken beleidsdomeinen (Landbouw en Visserij, Ruimtelijke Ordening). De aanbevelingen kunnen lopende projecten bijsturen indien nodig, en zeker een kader bieden voor toekomstige processen van glastuinbouwclustering. Tenslotte is dit onderzoek ook relevant voor andere sectoren die inzetten op industriële ecologie als een kader om hun activiteiten uit te bouwen.
  AcroniemGLASECO
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/9831/12/11

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.