GOMEROS - De teelt van groenten en maïs laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Het Gomeros-project heeft onderzocht hoe de teelten van groenten en maïs kunnen slagen binnen de randvoorwaarden erosie (Pijler I van het GLB), zodat én gewasopbrengst en –kwaliteit behouden blijft, én erosie effectief wordt bestreden. Sinds het strenger worden van de randvoorwaarden erosie in 2014, moeten landbouwers met percelen met een heel hoog (paars) en hoog (rood) erosierisico maatregelen kiezen uit vier pakketten. Het Gomeros-project focuste op de teelttechnische maatregelen die erosie aanpakken aan de bron, zoals niet-kerende bodembewerking, strip-till en drempeltjes in ruggenteelten. Op vraag van de landbouwers zijn ook teelttechnische maatregelen onderzocht die nog niet op de lijst staan, zoals volleveldszaai en drempeltjes in de maïsteelt.


Onderzoeksaanpak

Dit onderzoeksproject kenmerkt zich door een sterke betrokkenheid van landbouwers, beroepsorganisaties, producentenverenigingen, machineconstructeurs en beleidsmakers. Knelpunten voor de toepassing van erosiereducerende teelttechnische maatregelen zijn met hen besproken en in samenspraak is er naar oplossingen/innovaties gezocht. Elk jaar zijn er een achttal veldproeven bij landbouwers aangelegd, verspreid over de erosiegevoelige gebieden in Vlaanderen. Op het einde van het teeltseizoen heeft men de onderzochte technieken geëvalueerd naar teelttechnische haalbaarheid, gewasopbrengst en erosiereducerend vermogen (via o.a. regenvalsimulaties). De geïdentificeerde resterende knelpunten, en de mogelijke oplossingen daarvoor zijn in het jaar nadien onderzocht. Op deze manier is er 4 keer (4 seizoenen) een participatieve innovatiecyclus doorlopen. 


Relevantie/Valorisatie

De landbouwers hebben voortaan praktische gewas- en techniekfiches op basis van de onderzoeksresultaten ter beschikking. Deze fiches vatten samen welke technieken effectief zijn tegen erosie, wat de impact is op gewasopbrengst, wat de haalbaarheid is en welke de goede praktijken zijn bij de toepassing van de technieken. Voor beleidsmedewerkers, onderzoekers en sectororganisaties staan de veldproeven uitvoerig beschreven in jaarrapporten. Het eindrapport maakt een overkoepelende analyse van de resultaten voor de gewasgroepen maïs, groenten op ruggen, gezaaide vlakveldse groenten (erwt, zaaui) en geplante vlakveldse groenten (kolen, selder), en formuleert klare aanbevelingen voor het beleid.


Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
Inagro
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
AcroniemIWT BODEMEROSIE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/11/1531/10/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.