Governance van stadslandbouw in een comparatief perspectief : een sociologische analyse

 • Rogge, Elke (Projectbegeleider)
 • Dessein, Joost (Voormalig Projectverantwoordelijke)
 • Prové, Charlotte (Voormalig doctoraatsstudent)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Hoe geven governanceprocessen (e.g. food policy councils) vorm aan de ontwikkeling van stadslandbouw in en om hun respectievelijke steden? De onderzoekers analyseren welke actoren uit de maatschappij, de markt en de overheid betrokken zijn. De centrale onderzoeksvraag is hoe inclusie en exclusie van bepaalde stadslandbouwpraktijken, -stakeholders, en -doelstellingen leidt tot een verschillende dynamiek en een specifieke betekenis van stadslandbouw. De bredere doelstelling is om de link te definiëren tussen stadslandbouw en duurzame stedelijke ontwikkeling enerzijds en verduurzaming van de landbouwsector anderzijds.

  Onderzoeksaanpak
  We identificeren verschillende praktijken, belanghebbenden en objectieven om een staalkaart te maken van wat het fenomeen stadslandbouw kan betekenen.   Hiervoor bestuderen we o.a. een hele reeks stadslandbouwprojecten uit Europa. Voor het onderzoek naar de governanceprocessen van stadslandbouw maken we een vergelijkende gevalsstudie in de steden Gent (België), Warschau (Polen), en Philadelphia (PA, VSA). Via semi-gestructureerde interviews, focusgroepen, participerende observatie, en inhoudsanalyse van formele en informele documenten verwerven we inzicht in de ontwikkeling, de netwerken, de besluitvorming, en de kansen en barrières van stadslandbouw. Aan de hand van een literatuurstudie en van de empirische data maken we een theoretisch kader rond governanceprocessen. Finaal distilleren we aanbevelingen voor de overheden en de  maatschappelijke stakeholders.

  Relevantie/Valorisatie
  Het fenomeen stadslandbouw is de laatste jaren aan een opmars bezig in Westerse steden. Doorgaans vind je in de literatuur een positief en veralgemenend discours over de link tussen stadslandbouw en duurzaamheid. Deze studie toont dat de mate waarin stadslandbouw bijdraagt aan duurzaamheid sterk afhankelijk van de rol die de lokale overheid opneemt en wie er betrokken wordt/is in het governance proces. De onderzoekers hebben een reeks aanbevelingen kunnen formuleren voor 'beste praktijk', onder andere rond hoe participatie en inclusie kan worden gestimuleerd. Het onderzoek heeft ook bijgedragen tot de academische literatuur over stadslandbouw.
  AcroniemGOVSL
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1330/09/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.