Green-Air:uitwisseling van groene kennis voor een gezondere binnen- en buitenlucht

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  De luchtkwaliteit in een binnen- of buitenruimte wordt gunstig beïnvloed door de aanwezigheid van sommige planten. Het effect kan bijvoorbeeld luchtzuiverend zijn of therapeutisch of klimaatregelend. De wetenschappelijke kennis ter zake is in ontwikkeling. ILVO maakt deel uit van één van de eerste vijf in Vlaanderen goedgekeurde Operationele Groepen of EIP’s (Europese denktanks met wetenschappers en bedrijven), meer bepaald de groep ‘GREEN-AIR’. De leden zijn de Vlaamse Milieumaatschappij, 8 bedrijven en groendiensten en aan de onderzoekszijde de Technopool Sierteelt (zijnde UGent, PCS, HoGent en ILVO) en de Universiteit van Antwerpen. Het hoofddoel van GREEN-AIR is om 1) een voorlopige stand van zaken op te maken van de kennis op het vlak van planten en hun effect op luchtkwaliteit, 2) de betrokken actoren, zoals producenten, eindgebruikers en kenniscentra in onderling overleg de hiaten en behoeften rond dit thema te laten identificeren.  

  Onderzoeksaanpak
  In een tijdsbestek van 2 jaar heeft de operationele groep GREEN-AIR data verzameld over de extra functies die op basis van wetenschappelijke bevindingen aan planten kunnen toegeschreven worden. Via interactieve sessies, een studiedag en een praktijkgerichte brochure zijn deze data verspreid naar de sector in de brede zin. Na deze twee jaar wordt er verder gewerkt om Europees de opgedane kennis verder te verspreiden binnen de sector.

  Relevantie/Valorisatie
  Door de opgebouwde kennis binnen deze operationele groep kan de Vlaamse sierteler zijn teelten afstemmen op een actuele maatschappelijk behoefte, namelijk de wens om het binnen- en buitenklimaat te verbeteren. De kennis biedt kansen om zich als sierteeltsector met bepaalde producten beter te profileren en in niches te treden (zowel lokaal als internationaal). We verwachten een toenemende diversificatie en productie. De projectresultaten zijn ook voor de groenvoorzieningssector nuttig. Zij vragen wetenschappelijke duidelijkheid omtrent de meest optimale luchtkwaliteitsbevorderende aanplant in een stedelijke omgeving. Idem voor toeleveringsbedrijven van groen voor gebouwen, constructeurs van verticaal groen of groendaken, milieudiensten en private en openbare aanbestedingen die de effecten van het integreren van groene elementen op een wetenschappelijke manier willen staven.
  AcroniemGREEN-AIR
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1630/09/18

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.