Grensoverschrijdend uitwisselen en toepassen van wetenschappelijke innovaties om de stikstofefficiëntie in de voeding en de rendabiliteit van melkveebedrijven te verbeteren

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit INTERREG project wil via kennisuitwisseling over de Frans-Belgische grens de rendabiliteit op de melkveebedrijven verbeteren. De nadruk ligt hierbij op het verhogen van de stikstofefficiëntie. Belangrijk is enerzijds een correcte inschatting van de voederwaardes van de voedermiddelen en anderzijds de rantsoenberekening. Franrijk en België gebruiken hiervoor echter twee verschillende systemen, die bovendien constant evolueren. Dit leidt niet steeds tot de dezelfde aanbevelingen op het terrein met, in sommige gevallen, aanzienlijke variatie in de hoeveelheid krachtvoeders. Daarnaast is de valorisatie van bedrijfs- of streekeigen eiwitbronnen cruciaal.

Onderzoeksaanpak
Met Europese fondsen in het programma INTERREG V verenigen vijf organisaties, gespecialiseerd in technisch en economisch advies of in onderzoek en ontwikkeling, zich in dit grensoverschrijdend Frans-Belgisch project PROecoW. Er zijn drie soorten acties gepland: 1. het samenstellen van een grensoverschrijdende club van melkveehouders die kennis en ervaring over de grenzen heen uitwisselen. Dankzij de verspreiding van de verworven kennis kunnen alle veehouders uit de drie grensgebieden de kennis benutten. 2. de rechtstreekse overdracht van resultaten van onderzoek naar de bedrijven: nieuwe resultaten over het gebruik van stikstofhoudende voedermiddelen (eiwitcorrectie) zullen rechtstreeks toegepast worden op melkveebedrijven binnen het project. 3. gezamenlijke bezoeken van de adviseurs uit de drie regio’s op dezelfde melkveebedrijven. Zo kan de link gemaakt worden tussen de veehouders en het onderzoek én kan men diagnose en advies vergelijken (middelen en inhoud).

Relevantie/Valorisatie
Door de hands on aanpak en de intensieve contacten tussen onderzoek, voorlichting en praktijk verwachten we een snelle kennisopbouw en verbetering op het vlak van de rantsoenberekening. 18 melkveehouders worden intensief opgevolgd binnen het project. Tijdens het verloop van het project zullen 8 grensoverschrijdende bijeenkomsten doorgaan, waarbij de projectpartners aan de melkveehouders resultaten van het onderzoek zullen voorstellen. Door de resultaten van elk werkpakket te synthetiseren in een eindrapport en door verschillende gespecialiseerde artikels te brengen in de vakpers verkrijgen we ongetwijfeld ook verbeteringen bij de bedrijven in de regio's die niet rechtstreeks deelnamen.

Financiering
Interreg Fr Wal Vl

Externe partner(s)
Avenier Conseil Elevage
CRA-W
Inagro
Institut de l’Elevage — French Livestock Institute (IDELE)
AcroniemPROTECOW
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/20

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.