Groene grondstoffen, innovatief gebruik van landbouwgewassen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Aan het Interregproject 'Groene grondstoffen, Innovatief gebruik van landbouwgewassen' nemen in totaal 6 Vlaamse en Nederlandse onderzoeksinstellingen en praktijkcentra deel. Het doel is om in de brede grensstreek (België Nederland) op zoek te gaan naar nieuwe en werkbare toepassingen van de plantaardige productie. Vernieuwend is dat er naast de innovatieve theoretische en technische concepten ook meteen aandacht is voor nieuwe economische ketenvorming. Bedrijven en sectoren worden zo aan elkaar gekoppeld rond de innovatieve toepassingen van landbouwgewassen. Volgende gewassen (niet uitputtend) zijn geselecteerd wegens hun innovatieve potentie: prei, ui, miscanthus, koolzaad, vezelhennep, vlas en suikerbieten. ILVO als onderzoekspartner focust op de strotoepassing van ondermeer koolzaad, vezelhennep, vlas en miscanthus.  

  Onderzoeksaanpak
  Wij ontwikkelen een pelletiseermachine tot het niveau waarop private constructeurs met een hoge kans op succes het nieuwe toestel kunnen realiseren. De fasen zijn: 3D ontwerptekeningen, performantieberekeningen en testings van elk onderdeel van de machine. We onderzoeken de energietoepassing voor een aantal (delen van) gewassen. We brengen de relevante partners samen om actieplannen voor innovatief gebruik per gewas uit te werken. Toegepast op het deelproject ‘pelletiseermachine’ beantwoorden we (na het technologisch vraagstuk) vragen als: ‘waar zitten potentiële afnemers?’, ‘wat is de werkelijke behoefte (evt. latent)?’, ’welke knelpunten ontmoet men hier?’. ILVO haalt de antwoorden ondermeer uit info- en overlegmomenten, bilaterale overlegmomenten in het project, partnermatching, etc. Via dezelfde kanalen starten we ook de  uitvoering van de actieplannen.

  Relevantie/Valorisatie
  Het concept voor een mobiele pelletpers dat ILVO binnen dit project ontwikkelt heeft mogelijks een concrete meerwaarde binnen innovatietrajecten met ondermeer koolzaad, miscanthus en hennep. Het feit dat de opeenvolgende modules (verkleinen, hammeren en persen) worden getest en geëvalueerd maakt het risico voor constructeurs om hierin te investeren haalbaar. Het onderzoek naar energetische en economisch rendement geeft een duidelijk zicht op de  marktkansen. De resultaten van het onderzoek worden openbaar gemaakt via de klassieke communicatiekanalen.
  AcroniemEFFROGG
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.