Growing A Green Future

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit driejarig Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘Growing a Green Future’ mikt op innovatieve biogebaseerde toepassingen voor de oliën en/of vezels van de gewassen hennep, koolzaad, deder, vlas, goudsbloem en miscanthus, met een focus op uiteindelijke haalbare businesscases. De eerste 5 gewassen hebben olie-houdende blaadjes en/of zaden, waar we de olie testen op nieuwe mogelijke food en non-food toepassingen. Bij miscanthus, hennep en vlas worden ook de vezels bekeken als mogelijke bio-gebaseerde grondstof voor de bouwsector, de papierproductie, packaging en gewasbescherming. In functie van een grotere teeltrotatie, risicospreiding en rendabiliteit kunnen deze gewassen op termijn interessant zijn voor de landbouwers. Om van een fossiele grondstoffen-economie te evolueren naar een volwassen bio-economie is het verkennen en creëren van evenwichtige ketens binnen de agrovoedingsproductie aangewezen. De sterke lokale voedingsindustrie in de partnerlanden is bovendien continu op zoek naar nieuwe, gezonde, natuurlijke, duurzame ingrediënten en producten.

Onderzoeksaanpak
ILVO zet 3 expertisevelden in: a) de Food Pilot, b) de kennis rond genetica, selectie en veredeling voor optimalisatie van de teelt en gebruik van goudsbloem en miscanthus en c) de engineering van – in dit geval- een gespecialiseerde oogstmachine voor de bloemen van Calendula. Wat de olie-component in het onderzoeksproject betreft ontwikkelt ILVO op basis van de analyse van de zaadoliën (welke onverzadigde vetzuren bevatten) de persingen en op basis van consistentie, stabiliteit, smaak en geur, nieuwe mogelijke koude en warme recepturen en toepassingen voor de foodsector. Bij goudsbloem is er sprake van bloemblaadjes- én zadenolie. De eerste wordt ook geëvalueerd voor non-food toepassingen, in de medicinale en in de verf- & harssector bij voorbeeld. ILVO maakt hierbij de vergelijking tussen meerdere rassen van Calendula. ILVO optimaliseert ten slotte ook de oogsttechniek voor de herhaaldelijke verzameling van de bloeiende bloemen, wetende dat het gewas nog moet doorgroeien tot de zaadoogst.

De andere onderzoekspartners nemen onder meer lab analyses van olie voor hun rekening. De Stichting Agrodome, Inagro en Millvision testen met een pilot biobased miniwoning bouwtoepassingen met lokaal geteelde hennep, vlas of miscanthus, als  materialen voor bouwblokken, isolatie en plaatafwerking. Millvision werkt op de doorontwikkeling van biobased kwaliteitsprintpapier en verpakkingen. Als laatste business cases wordt Miscanthus onderzocht als natuurlijke biocide (mogelijke vervanger van bestaande onkruidverdelgers).  

Relevantie/Valorisatie
ILVO houdt binnen haar takenpakket de valorisatiekansen scherp in het oog: via inspiratiemomenten met geïnteresseerde stakeholders verhelderen we de interesse en suggesties van mogelijke partners in de nieuwe waardeketens, waarbij de keuken- en piloottest(en) om het potentieel van de gezonde plantaardige oliën te onderbouwen worden gedeeld. De uitgebreide bestaande contacten met de voedingsbedrijven faciliteren ook in dit project de continue zoektocht van naar nieuwe, gezonde, natuurlijke, duurzame ingrediënten en producten van de agrovoedingsketen. Dezelfde participatieve aanpak geldt ook in het non-food en oogstverhaal van Calendula.
AcroniemGAGF
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.