Haalbaarheidsstudie omtrent de verschillende innovatiemogelijkheden in de biologische verwerking van voeding

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Wat zijn de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen (SWOT) van de biologische voedingsverwerking in Vlaanderen? Deze onderzoeksvraag wordt door ILVO, in samenwerking met BioForum beantwoord, om de strategische doelen van de sector via operationele maatregelen en innovaties op middellange termijn (2020) te ondersteunen. De haalbaarheidsstudie heeft het doel knelpunten voor de ondernemers bloot te leggen en te tonen waar zich kansen bevinden op groei en diversificatie. Verwerkte biologische voeding moet zich beter gaan positioneren en ook buitenlandse markten ambiëren. De huidige productiemethoden zijn daarvoor ontoereikend.

  Onderzoeksaanpak
  De eerste stap is een uitgebreide SWOT-analyse op basis van ondermeer bedrijfsbezoeken en verschillende brainstormsessies in de combinatie met literatuur. De sterkte-zwakteanalyse is een model dat intern de sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen in de omgeving analyseert. Eens de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen geïnventariseerd zijn (zij het wellicht niet volledig) wordt duidelijk gemaakt op welke vlakken de nodige innovatie dient te gebeuren, in het licht van de ambitie tegen 2020. Het model moet een kader scheppen dat toelaat om op een meer gestructureerde manier na te denken over groei en innovatie in de biologische voedingssector.

  Relevantie/Valorisatie
  De waarde van dit onderzoek schuilt hierin dat de SWOT-analyse zowel de (op zich gekende) strategische doelstellingen als de mogelijkheden tot innovatie concreter maken. We dalen af tot het niveau van de operationele doelstellingen en concrete projecten. We brengen aan het licht waar er innovatiepotentieel zit. Naast functionaliteit van de producten zijn ook aspecten als sensorische kwaliteit, houdbaarheid, conformiteit met distributievereisten,… belangrijk als pijlers in het beoogde innovatieplan. De onderzochte innovatienoden omvatten zowel productinnovatie, procesinnovatie, vermarktingsstructuren en logistiek.
  AcroniemBIOFORUM
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/03/1228/02/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.