Hefbomen en drempels voor de teelt, verwerking en consumptie van peulvruchten in Vlaanderen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Met dit project willen we meer peulvruchten op onze Vlaamse velden én op ons bord brengen, waarmee we bijdragen aan de transitie naar meer gezonde, milieuverantwoorde en betaalbare eiwitbronnen in onze voeding. De recente berichten rond stijgende voedselprijzen en het belang van lokale productie maken het extra relevant en urgent om hierrond aan de slag te gaan. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw zitten aan het stuur. 


Onderzoeksaanpak

Via consumentenonderzoek in gemeenschapskeukens van kinderdagverblijven, scholen en bedrijven onderzoeken we wat er leeft bij consumenten om al dan niet te kiezen voor peulvruchten in hun voedingspatroon. We identificeren de opportuniteiten en uitdagingen voor productie, verwerking en afzet van peulvruchten in Vlaanderen door telers, verwerkers en cateraars te interviewen. 


Relevantie/Valorisatie

De resultaten van de verschillende interviews vormen de basis voor (en verbeteren van) de peulvruchtencampagne van Gezond Leven die de consumptie van peulvruchten promoot. Peulvruchten zijn gezonde plantaardige eiwitbronnen, een nutritioneel alternatief voor vlees, met bovendien een heel lage milieu-impact. Daarom is het belangrijk om er ‘meer’ van te eten, en om de plaatselijke telers en verwerkers een gezicht te geven om meer verbinding te creëren met de consument.


Financiering
Vlaamse Overheid Departement L&V
AcroniemPEULCHAIN
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/2231/05/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.