Hefbomen en drempels voor de teelt, verwerking en consumptie van peulvruchten in Vlaanderen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Peulvruchten lokaal telen en eten? Daar bestaat nog een kloof tussen wat voor de gezondheid en de planeet eerder wenselijk is, en wat er in werkelijkheid gebeurt. Het relanceproject Peulchain, dat zich inschrijft in de Vlaamse eiwitstrategie, mikt op meer peulvruchten op onze Vlaamse velden én op ons bord. Dat gebeurt met partners uit het beleid, de betrokken sectoren en het onderzoek. Welke knelpunten verhinderen een (iets snellere) groei van het Vlaamse peulvruchtenverhaal? En wie kan welk duwtje in de rug geven?   


Onderzoeksaanpak

VLAM en het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw hebben consumentenonderzoek uitgevoerd in gemeenschapskeukens van kinderdagverblijven, scholen en bedrijven om de motieven te begrijpen van consumenten om al dan niet te kiezen voor peulvruchten in hun voedingspatroon. De opportuniteiten en uitdagingen voor productie, verwerking en afzet van peulvruchten in Vlaanderen worden geïdentificeerd door telers, verwerkers en cateraars te interviewen. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) demonstreerde teelttechnische kennis en investeerde in foodgrade post harvest pilootinfrastructuur om innoverende experimenten te ondersteunen.  


Relevantie/Valorisatie

De transitie naar meer gezonde, milieuverantwoorde en betaalbare eiwitbronnen in onze voeding behoeft en krijgt ondersteuning via het project Peulchain. De resultaten van de verschillende interviews vormen de basis voor (en het verbeteren van) de peulvruchtencampagne van Gezond Leven die de consumptie van peulvruchten promoot. Peulvruchten blijken goed bekend als gezonde plantaardige eiwitbronnen, een nutritioneel alternatief voor vlees, met bovendien een heel lage milieu-impact. Minder duidelijk blijkt het gebruiksgemak, de smaak, de variatie. Belangrijk is dat de plaatselijke telers en verwerkers meer in beeld zijn gekomen, en dat de retail en de convenience verwerkers (diepvries) hun pionierende rol spelen, om meer verbinding te creëren met de consument.


Financiering
Vlaamse Overheid Departement L&V
AcroniemPEULCHAIN
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/2231/05/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.