Hefbomen voor biologische en duurzame voedselsystemen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Een transitie naar meer duurzaamheid is vandaag ongetwijfeld een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen geworden. Het doel van FOODLEVERS is het identificeren van belangrijke aangrijpingspunten om bestaande innovatieve biologische en duurzame voedselsystemen (VS’n) verder te ontwikkelen en op te schalen. Hierbij streeft het naar het bevorderen van een efficiënter gebruik van schaarse hulpbronnen, het benadrukken van inefficiëntie, het specificeren van elementen binnen  besluitvormingsprocessen die hebben geleid tot de huidige configuratie van de voedselsystemen, en het identificeren van configuraties die "werken" en kunnen worden opgeschaald.


Onderzoeksaanpak

Om de potentiële hefboomwerking in voedselsystemen te onderzoeken, neemt FOODLEVERS een systeemstandpunt in, met aandacht voor producten, productietechnologieën, marketingpraktijken en actoren. Het maakt gebruik van een "re-connect, re-structure, re-think" raamwerk, waarin het gedrag van actoren en de structuur van voedselsystemen holistisch worden geconceptualiseerd in de richting van duurzaamheid (Abson et al., 2017): 

  • mensen "her-verbinden" met de natuur om duurzaam gedrag te stimuleren en tegelijkertijd de terugkoppeling te verkorten en het welzijn te verbeteren;
  • instituties "opnieuw structureren" en nadenken over hoe institutionele dynamieken een gunstig klimaat voor duurzaamheid kunnen creëren;
  • ‘her-denken’ hoe kennis wordt gecreëerd en gebruikt, gedeeld en gevalideerd.

Relevantie/Valorisatie

Uit de analyse van innovatieve biologische VS’n en uit de simulaties, worden goede praktijk-processen vanuit meerdere perspectieven geïdentificeerd, om het efficiënt gebruik van hulpbronnen te verhogen en de trade-offs tussen de productie/distributiefasen te verminderen. Dit moet leiden tot de formulering van hefbomen om VS’n opnieuw te verbinden, te structureren en te herdenken.

AcroniemFOODLEVERS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/12/2030/11/23