Hefbomen voor biologische en duurzame voedselsystemen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Welke zijn, in bestaande innovatieve, biologische en duurzame voedselsystemen, de aanknopingspunten die kunnen zorgen voor verdere ontwikkeling en opschaling? Dat wil FOODLEVERS te weten komen. Waar zit in zulke systemen het efficiënter gebruik van schaarse hulpbronnen? Waar zitten de inefficiënties? Welke elementen hebben in de   besluitvormingsprocessen geleid tot de huidige configuratie van de voedselsystemen? Wat maakt dat configuraties werken, en wat biedt kans op succesvolle opschaling? Een transitie naar meer duurzaamheid is een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen geworden. De hoe-te-bevorderen-vraag wordt in dit project beantwoord.  


Onderzoeksaanpak

Om de potentiële hefboomwerking in voedselsystemen te onderzoeken, neemt FOODLEVERS een systeemstandpunt in, met aandacht voor producten, productietechnologieën, marketingpraktijken en actoren. Het maakt gebruik van een zogenaamd re-connect, re-structure, re-think kader. Daarin conceptualiseert men het gedrag van actoren en de structuur van voedselsystemen holistisch in de richting van duurzaamheid. Het herverbinden slaat op mensen en natuur, om duurzaam gedrag te stimuleren en tegelijkertijd de terugkoppeling te verkorten en het welzijn te verbeteren. Het herstructureren slaat op instituties en institutionele dynamieken die een gunstig klimaat voor duurzaamheid kunnen creëren. Het her-denken focust op  kennis creëeren, gebruiken, delen en valideren.


Relevantie/Valorisatie

Uit de analyse van innovatieve biologische voedselsystemen en uit de simulaties verwachten we goede praktijk-processen te halen, die vanuit meerdere perspectieven zijn geïdentificeerd. Die processen verhogen het efficiënt gebruik van hulpbronnen en verminderen de trade-offs tussen de productie- en distributiefasen. We verkrijgen een lijst helder geformuleerde hefbomen die voedselsystemen met succes kunnen verbinden, structureren en herdenken.

AcroniemFOODLEVERS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/12/2030/11/23

Vlaamse Disciplinelijst

  • Duurzame landbouw
  • Sociale verandering

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.