Het aardappelcystenaaltje GLOBODERA

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Dit onderzoek draait rond twee aardappelcysteaaltjes met quarataine status, namelijk Globodera rostochiensis en Globodera pallida. Doel is om via de nodige theoretische en toegepaste kennis van deze nematoden te komen tot een gerichte aanpak van besmettingshaarden en een verminderde insleep en verspreiding. Een eerste voorwaarde (en onderzoeksdoel) is de ontwikkeling van efficiënte en praktische detectiemethoden die zowel door overheid als telers kunnen worden toegepast. Via de studie van hun (jarenlange) levenscyclus willen we vervolgens probate handelingen en technieken uitwerken die de verspreiding en overleving van de cysten beletten, en /of de cystepopulaties zo laag mogelijk houden, zowel in het veld als in besmette restproducten. Het onderzoek gebeurt samen met de aardappelsector, de overheid, nationale en internationale onderzoeksinstellingen.  

   

  Onderzoeksaanpak
  We ontwikkelen en valideren identificatie- en detectietechnieken. We mikken daarbij op de moleculaire bepaling (real-time PCR) van de soorten en aantallen cysten in een monster, alsook op biotoetsen voor de karakterisering van de virulentie van cystepopulaties. We bedenken en evalueren strategieën om de verspreiding en overleving van geconstateerde populaties in te perken op bedrijfsniveau door o.a. behandeling van restproducten of het inwerken van organische bodemtoevoegingen zoals groenbemesters.   

   

  Relevantie/Valorisatie
  Globodera rostochiensis en Globodera pallida veroorzaken groeiachterstand en opbrengstderving in de aardappelteelt. Hun quarantaine-status bemoeilijkt de internationale aardappelhandel. Het inmiddels beëindigde project levert duidelijke troeven: De identificatie- en detectietechnieken en biotoetsen zijn  ontwikkeld en worden operationeel aangewend in zowel de onderzoekslijnen als in de diagnose op het terrein (ook in het ILVO-Diagnosecentrum voor Planten). Globodera is voor heel België in kaart gebracht na duizenden staalnames van over heel het land. De resultaten van het onderzoek op aardappelcysten stromen continu door naar de overheid en de praktijk via publicaties en via samenwerking met nationale praktijkcentra en aardappelsector. De projectoutput wordt zelfs omgezet in aanpassing van fytosanitaire regelgeving of nieuwe praktijken op het bedrijf. Kleine opgespoorde besmettingen in het veld of in aanhangende grond van aardappelloten worden ook al daadwerkelijk aangepakt met aangepaste maatregelen. De overkoepelende beheersing (verminderde insleep en verspreiding) waar de onderzoekers naar streven is echter nog niet veralgemeend.  

   
  AcroniemWEB_GLOBO
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/0931/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.