Het reduceren van enterische emissies bij melkvee door voederstrategieën

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Wanneer melkkoeien koolzaadschroot (en bierdraf) in hun rantsoen krijgen ingemengd verlaagt hun enterische methaanemissie (emissie van methaan uit de muil, tijdens het herkauwen of oprispen). Dat fenomeen is bekend, maar tot nu toe is niet duidelijk welke fundamentele processen er achter zitten. Het LA-traject HAPPYCLIMI wil op korte termijn het werkingsmechanisme ontrafelen, zodat deze mitigatiestrategie misschien breder inzetbaar kan worden gemaakt voor de melkveehouders. De vraag is dan in welke mate er met nog meer, verschillende basisrantsoenen en/of andere gefermenteerde (graan)nevenstromen een methaanreductie mogelijk is, op basis van dezelfde mechanismen in de vertering van het dier. Het project screent daarnaast in vitro het potentieel van nieuwe veevoedergrondstoffen op hun methaanreducerend vermogen, zodat ook die op middellange en lange termijn kunnen worden ingezet in de melkveehouderij. 


Onderzoeksaanpak

We screenen in vitro het potentieel van voedermiddelen en -additieven op hun vermogen om  methaanproductie in de pens te verminderen. Het gaat om 60 nieuwe voedercomponenten. We onderbouwen met dezelfde methodiek de reeds de bewezen-werkzame voederstrategieën uit het afgelopen onderzoeksproject SMARTmelken. Van 2 methaanreducerende voederstrategieën meten we, op 4 melkveebedrijven, de daadwerkelijke enterische methaanemissie. We werken een protocol uit waarmee methaanreducerende voederstrategieën in de praktijk efficiënt en effectief getest kunnen worden. We leggen de link met het lopend onderzoeksproject KLIMREK (waarin een handig wetenschappelijk onderbouwde  tool  wordt gebouwd dat individuele bedrijven toelaat een eigen klimaatscan uit te voeren en de meest efficiënte klimaatverbeterende maatregelen te ontdekken). 


Relevantie/Valorisatie

De Vlaamse melkveehouders in het bijzonder staan, met het convenant Enterische emissies rundvee, tegen 2030 voor de opdracht om hun enterische methaanemissie sterk reduceren. Als ze een drastische inkrimping van de veestapel willen voorkomen, dan moeten ze bij voorkeur voedergebaseerde mitigatiemaatregelen kunnen implementeren. De onderzoeksresultaten uit HAPPYCLIMI zijn in die zin van grote waarde. De melkveehouders krijgen een duidelijke handleiding hoe ze bijvoorbeeld met koolzaad en gefermenteerde graannevenstromen methaan kunnen reduceren. Verder komen ze te weten in welke mate hun (reeds vervoederde) nevenstromen het potentieel hebben om gevalideerd te worden als methaanreducerende additief of component. 


Externe partner(s)
Boerenbond Vereniging voor Innovatieve Projecten — Innovatiesteunpunt – Innovation Support Center for Agricultural and Rural Development (ISP)
Flanders' Food
Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
AcroniemHAPPYCLIMI
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/2131/03/25

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.