Heterodera, moleculaire diagnostiek

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Om betrouwbaar en routinematig elk van de Heterodera soorten (nematoden of aaltjes) te detecteren en te kwantificeren in grondstalen of op het wortelgestel van gewassen, ontwikkelen en valideren we nieuwe moleculaire testen. In het genus Heterodera zijn er meer dan 60 cystevormende nematodensoorten, waarvan sommige aanzienlijke economische schade aanrichten, in o.a. granen en bieten. De aanbeveling naar telers omtrent de keuze van een beheersingstechniek hangt af van de nematodensoort en het aantal individuen in zijn veld. De huidige identificatie met behulp van microscopie kan enkel door specialisten en vraagt veel tijd.


   


   

  Onderzoeksaanpak
  Gekende procedures om een organisme (hier: nematoden) moleculair te identificeren en detecteren worden toegepast: DNA-extractie, DNA-amplificatie, electrophorese, DNA-fragmentatie (restrictie-enzymes), kloneren en sequeneren. Wij beogen RFLP-patronen, DNA-barcoding, soort-specifieke PCR,  en kwantificatie via qPCR. Vooral het ribosomaal DNA (rDNA ITS-gebieden) wordt gescreend, maar bij gebrek aan sequentie-variabiliteit tussen nauw verwante soorten of door de aanwezigheid van DNA-polymorfismen worden ook andere DNA-delen onderzocht.


   

  Relevantie/Valorisatie
  De nieuwe technieken kunnen ingezet worden voor snelle identificatie en kwantificatie in onderzoeksprojecten. Bijvoorbeeld bij het bepalen van populatiedichtheden in de grond na het toepassen van een beheersingsmaatregel. De technieken zijn echter vooral nuttig in diagnose van grondmonsters: men kan telers inlichten over de Heterodera-soorten en aantallen die aanwezig zijn in zijn veld, en hieraan het gepaste advies koppelen.


   

  Externe partner(s)
  Ankara University
  CIMMYT
  Monsanto Co.
  National Institute for Agronomic Research
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  AcroniemHEMOL
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/03/0831/12/11

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.