Identificatie en risicokarakterisatie van schimmels in fruit en zoetwaren

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Hoe kunnen we de patulinecontaminatie van appelproducten reduceren? Via welke bronnen van insleep komen schimmels terecht in het industrieel productieproces van zoetwarenvullingen? Via welke maatregelen kunnen we de houdbaarheid van zoetwarenproducten verlengen? Deze onderzoeksvragen staan centraal in het onderzoeksproject Fungifood. Schimmels zorgen in voedingsmiddelen niet alleen voor bederf (economisch verlies). Bepaalde schimmels produceren ook mycotoxines zoals patuline. Dat levert een risico voor de volksgezondheid. Patuline ontstaat tijdens de opslag van fruitsoorten zoals appels. De stof kan ook in de afgeleide voedingsproducten-met-appel terechtkomen. Insleep van xerofiele schimmels in zoetwarenvullingen resulteert in een beperkte microbiologische houdbaarheid. Het onderzoek richt zich enerzijds op kritische factoren en bewaarcondities die kunnen leiden tot de aanmaak van de patuline. Anderzijds mikt het op een betere beheersing van mogelijke bronnen en risico’s van insleep van xerofiele schimmels in zoetwarenvullingen.

  Onderzoeksaanpak
  Het onderzoeksproject heeft volgend traject gevolgd: De groei en patuline-producerende capaciteit van Penicillium expansum is in kaart gebracht in functie van variërende bewaaromstandigheden. De  methode om patuline in appelpuree en in appelproducten te bepalen is op punt gezet. Er is een moleculaire techniek ontwikkeld voor studie van de expressie van het idh gen betrokken in de biosynthese van patuline. De meest kritische factoren voor de vorming van patuline zijn ontdekt en beschreven. Bij een aantal zoetwarenbedrijven zijn systematisch de belangrijkste bronnen voor insleep van en contaminatie met xerofiele schimmels geïnventariseerd. Hiervoor zijn aan de hand van zowel klassieke als moleculaire methoden de belangrijkste xerofiele schimmelsoorten uit grondstoffen en productieomgeving geïsoleerd en geïdentificeerd.

  Relevantie/Valorisatie
  Via posters en lezingen op nationale en internationale wetenschappelijke congressen en in publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften zijn de resultaten inmiddels uitvoerig verspreid. Daarnaast zijn de relevante (voedings)sectoren, bedrijven, organisaties en de bevoegde overheid op de hoogte gebracht van onze bevindingen, om de maatschappelijke valorisatie te verzekeren. Noten zijn een belangrijke bron van xerofiele schimmels in zoetwarenvullingen. Natte verhitting blijkt zeer effectief om deze schimmelcontaminatie te reduceren. Lage temperatuur gecombineerd met gecontroleerde atmosfeer resulteert in een lagere productie van patuline en een down-regulatie van de expressie van het idh gen. De gevalideerde methode voor patulinebepaling in appelproducten wordt opgenomen in de dienstverlening van ILVO Technologie en Voeding.  Dit project heeft deel uitgemaakt van het doctoraatsonderzoek van Nikki De Clercq.

  Externe partner(s)
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  AcroniemFUNGIFOOD
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/04/1230/09/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.