ILVO Sensor & Remote Sensing Platform

Projectdetails

Beschrijving

<strong>Algemeen kader</strong><br /><div>ISense is een grootscheeps, door ILVO met eigen middelen gefinancierd onderzoeksplatform voor precisielandbouw. Bedoeling is om (1) de razendsnelle technologische evolutie te volgen op vlak van sensoren en de bijhorende dataverwerking en om (2) versneld nuttige toepassingen van die technologie te realiseren voor de agrovoedingsketen. Ontwikkelingen in de sensortechnologie en bijhorende ICT gebeuren verspreid in verschillende wetenschappelijke onderzoeksdomeinen en maatschappelijke sectoren. In de landbouw, visserij en voeding blijven de daadwerkelijke implementaties vooralsnog eerder beperkt. Technologieontwikkelaars lijken zich vaak niet bewust van de specifieke problematieken in de agrovoedingsbusiness (primaire sector). Daardoor blijft een deel van hun marktpotentieel onbenut, en dreigt de primaire sector de boot van de vierde industriële revolutie te missen. ILVO wil met het project/platform 'Isense' de brug slaan tussen beide. </div><br /><strong>Onderzoeksaanpak</strong><br /><blockquote> <div>Van bij de aanvang zijn er zes relevante ILVO-onderzoeksdomeinen actief betrokken bij Isense. Dat garandeert de broodnodige multidisciplinariteit. Er zijn drie werkvelden geselecteerd waar we belangrijke actuele uitdagingen matchen met oplossingen op basis van technologische kennissystemen. Telkens creëren we opportuniteiten door technologieën uit de ene sector op een doordachte manier te transponeren naar onze (totaal) andere deelsectoren. De drie cases zijn: </div> </blockquote> <ol> <li>Biosensoren: we mikken op overdracht van technologie uit de medische en farmaceutische sector voor de ontwikkeling van biosensoren onder meer in de voeding.</li> <li>Precision Livestock Farming (PLF) of precisieveeteelt: Voor Ultra Wide Band (UWB) technologie -oorspronkelijk uit de logistiek, gezondheidszorg en hulpverlening - zien wij nuttige toepassingen om diergezondheid te managen op basis van de positionering van dieren in het (varkens)hok. We &nbsp;ontwikkelen ook goedkope gassensoren voor emissiemetingen in de varkensstal.</li> </ol> <div>3.Precision Crop Farming (PCF) of precisielandbouw: De drone- of UAV technologie (Unmanned Aerial Vehicle) -oorspronkelijk uit de militaire wereld - wordt hier letterlijk gekoppeld aan innovatieve beeldvormingsensoren (vb. multispectrale digitale camera’s). Dat opent perspectieven om gewassen te monitoren en vooral efficiënter te beheren. &nbsp;</div><br /><strong>Relevantie/Valorisatie</strong><br /><div>ISense wordt binnen ILVO een geïntegreerd kennisplatform om succesvolle vertaalslagen van sensoren te realiseren in de landbouw-, veeteelt en voedingssector. Er is inmiddels vanuit ISense een zogenaamd Kennis- en InnovatiePlatform (KIP) opgericht met externe onderzoekscentra. We verwachten dat er van daaruit, en ook vanuit de drie geselecteerde werkvelden, een efficiënte doorstroming van informatie ontstaat naar de primaire productiesector, in een zeer vroeg stadium. &nbsp;Het KIP wordt een zichtbare en uitgebreide expertisepool rond sensortechnologie in de landbouw, visserij en voedingssector. We verwachten ten slotte zeer concrete valorisaties van de sensoren/ICT-technologie naar de sector (landbouw, veeteelt, voedingsindustrie). </div>
AcroniemISENSE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum15/10/1515/10/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.