Impact van Bacillus cereus endospore evolutie op voedselveiligheid en -bederf

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
De Bacillus cereus groep omvat belangrijke voedselgebonden pathogenen en bederfspecies die in staat zijn endosporen te vormen die dikwijls industriële condities van verhitting, desinfectie of bestraling overleven. Deze sublethale condities vormen een belangrijke selectiedruk die volgens waarnemingen leiden tot selectie van sporen met een verhoogde weerstand. Het is echter nog onduidelijk (1) hoe snel en hoe ver endosporen deze weerstand opbouwen tegen een bepaalde stressconditie, (2) in welke mate er kruisresistentie optreedt tegen andere vormen van stress, en (3) of ook het gedrag van de resulterende vegetatieve cellen op het gebied van bederf- en toxigene eigenschappen wordt beïnvloed. Dit project combineert de expertise van drie onderzoeksgroepen om de potentiële impact van B. cereus endospore evolutie in de voedselproductieketen op moleculair, populatie en industrieel vlak na te gaan.  

Onderzoeksaanpak
We gaan na welke de impact is van huidige conserverings- en desinfectiepraktijken in voedselproductie op de evolutie en kenmerken van endosporen. We meten ook de gevolgen hiervan op het gedrag van de resulterende vegetatieve cellen. We focusen op (1) Bacillus cereus sensu lato als modelorganisme van een Grampositieve endosporevormer met een grote relevantie voor voedselveiligheid, (2) op thermische, peroxide en bestralingsgebaseerde stresscondities die algemeen voorkomen in de voedingsindustrie, en (3) op de potentiële implicaties van deze selectiedruk en de resulterende adaptaties op de overleving, ontkieming, groei, bederf en toxineproductie van de endosporen en hun corresponderende vegetatieve cellen in voeding.

Relevantie/Valorisatie
De 3 onderzoeksteams (KUL, UGent, ILVO) plannen uitgebreide communicatie van de nieuwe bevindingen die van belang zijn voor de voedingsindustrie en voor voeding. Via peer reviewed (en bij voorkeur open access) publicaties, lezingen en posterpresentaties op conferenties met een gespecialiseerde of bredere scope wordt het publiek bereikt. Er staan twee workshops geprogrammeerd met stakeholders, alsook vulgariserende publicaties in vaktijdschriften (bv. New Food, LMT, VMT Food, enz.) en on-line presentaties voor een breed publiek in een viewer-vriendelijk formaat. De promotoren zijn medeorganisatoren van de jaarlijkse Conference on Food Microbiology dat een forum biedt over voedselbederf en –veiligheid voor academici, overheid en industrie. Op het einde van het project wordt een speciale sessie op deze conferentie georganiseerd om de resultaten te presenteren, alsook een netwerking event op de Food Pilot van ILVO.
AcroniemFWO BACILLUS CEREUS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1631/12/20

Vlaamse Disciplinelijst

  • Bacteriologie
  • Voedselmicrobiologie